Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed (met updates)

Printscreen afbeelding Facebookpagina Safoan Mokhtari, alias KAMI-KAZI (KroonArabierenMitsIslamitisch-KogelsAanZionistischeInfiltranten), als Arabische strijder

Update 11-5-2022:
Vandaag. 11 mei 2022, ben ik ernstig geïntimideerd door een Marokkaanse man bij AH IJburg. De man was me buiten de AH al opgevallen, omdat hij me in de gaten hield, althans dat dacht ik. Maar ik wilde niet paranoide zijn. Ik betrad de AH net als hij. Bij de kassa stond hij ineens achter me met een blikje energiedrank.

Toen ik had afgerekend, zei hij; “Een fijne dag, Xandra’. Hij droeg een paarse zonnebril  en hij was heel duur gekleed. Ik herkende hem niet van IJburg. Ik bleef staan en vroeg hem: ‘Wie ben jij? Safoan Mokhtari?’ Want daar leek hij op. Hij antwoordde niet en zei dat ik een dossier uit 2018 op internet had geplaatst en dat ik dat moest verwijderen. Hij zei dat ik ze met rust moest laten verder. Hij zei dat ik de confrontatie zocht en ik was begonnen. Hij zei; ‘Jij moet oppassen’.  Ik zei dat ik dat het een bedreiging was. ‘Nee, nee, dat is geen bedreiging,’ zei hij.
Erna liep hij naar buiten en ging bij een donkere man staan, die net als hij posh gekleed was. Ik zei dat ik de politie zou bellen en liep weer naar binnen. De Marokkaan en de donkere man kwamen de AH in, waarop ze herhaalden dat ik geen dingen op Twitter moest plaatsen. De donkere man keek me intimiderend aan. Er kon geen lachje vanaf, waarvan ik iets zei. Hij begon te lachen en ik zag dat hij gouden tanden had.    

Daarna verdwenen ze weer naar buiten. Na een tijdje durfde ik dat ook maar ik durfde niet naar huis te lopen; ik wilde met de tram naar huis. Op de tramhalte probeerde ik de politie te bellen, maar dat lukte niet. Ik voelde me heel onveilig. Vogelvrij. Vervolgens stopte er bij de bushalte voor de AH een dure zwarte bolide, waar de Marokkaanse man achterin stapte, nadat hij had gezegd: ‘Dag Xandra’.  Vervolgends spurtte de bolide IJburg af.

Ik kan echt niemand anders dan Safoan Mokhtari, ambtenaar gemeente Amsterdam, bedenken die voor deze intimidatie opdracht heeft gegeven.

______________________________________________________________________

Sinds 2013 is Safoan Mokhtari (33), alias rapper Kami Kazi, ambitieus jongerenwerker in IJburg. Eerder woonde hij in Amsterdam-Geuzenveld, waar hij opgroeide en bevriend raakte met Ahmed Marcouch (PvdA), indertijd stadsdeelvoorzitter Slotervaart en inmiddels toekomstig burgemeester van Arnhem. Mokhtari was in stadsdeel Amsterdam Nieuw West, onder andere met zijn stichting 24-Karaat, opvallend maatschappelijk actief, mede voor de PvdA, voordat hij enige jaren geleden naar IJburg verhuisde.

Safoan Mokhtari, die in zijn jonge jaren verschillende keren vastzat kwam tot zelfinzicht en koos het rechte pad. In zijn jeugdjaren haatte hij de Hollanders, zo is te lezen op de website ThePostOnline, die fragmenten van de autobiografie van Ahmed Marcouch publiceerde. Evenals de andere Marokkaanse jongeren die in zijn oude wijk Amsterdam-Geuzenveld haat jegens die’ kuthollanders’ koesterden. Inmiddels heeft hij echter het licht gezien en zijn eerdere houding van haat jegens de westerse samenleving omgezet in ‘liefde en positieve energie’.

Net als in Amsterdam Nieuw West is de bebaarde moslim Safoan Mokhtari in zijn nieuwe wijk, Amsterdam-IJburg, dominant maatschappelijk aanwezig. Zo is hij betrokken bij het bestuur van Moskee IJburg en is hij initiator van het gesubsidieerde mediaproject www.whatsupijburg.nl, voor jongeren in IJburg. Bij de opening van het jongerencentrum IJtopia organiseerde de streng gelovige Mokhtari met Moskee IJburg een Ifthar-maaltijd. Hij is deelnemer aan de door stadsdeel Oost gesubsidieerde website ‘Hallo IJburg’ en is lid van ‘Expeditie IJburg Rijker’, een initiatief ter verwelkoming van de statushouders, die vanaf eind 2017 hun (tijdelijke) containerbouw in IJburg zullen betrekken. Onlangs organiseerde hij namens Moskee IJburg en jongeren in IJburg met de gemeente Amsterdam een ‘Zomerfeest’ in het Ed Pelsterpark, IJburg. Hij is, op Facebook, dikke vrienden met ambtenaren van stadsdeel Oost / de gemeente Amsterdam en Thijs Reuten (PvdA), lid van het dagelijks bestuur Oost, die hem allen op handen dragen.

Bovendien koestert Mokhtari politieke ambities, die door prominent PvdA’er Ahmed Marcouch worden erkend. Het liefste zou hij voor de PvdA een Kamerzetel in het Nederlandse parlement bezetten. Zijn vriend Ahmed Marcouch is geregeld in IJburg te vinden, waar Mokthari en hij onder andere de bijeenkomst ‘Skot Die Torie, twee broerders, een pad’ organiseerden. ‘Ik mag mijzelf zijn mentor noemen’, schrijft Marcouch op zijn Facebookpagina. En ‘Safoan is één van die jonge mannen met Marokkaanse wortels die de buurtjongens van de duistere straat naar het rechte pad brengen.’

Wie jongerenwerker Safoan Mokthari echter volgt, ziet ook een duistere kant van hem opdoemen. Zo noemde hij in 2015 op Facebook een Marokkaans-Nederlandse jongere in IJburg die vastzit een ‘Strijder’, die moest worden bevrijd. ‘Free de Strijder!’ zo luidde zijn devies. Ook gaf hij in 2014 bij een foto van zichzelf als Arabische strijder een verklaring voor zijn artiestennaam KAMI-KAZI. KAMI-KAZI staat voor: KROON ARABIEREN MITS ISLAMITISCH-KOGELS AAN ZIONISTISCHE INFILTRANTEN (Zie afbeelding). Deze afbeelding kwam ik op 16 juli 2017 tegen nadat Safoan Mokhtari mij een dag ervoor op Twitter een ‘lone wolf’ had genoemd, vanwege mijn steun voor Geert Wilders (PVV). De buitenwereld mocht bij nader inzien niets van zijn radicale uiting weten, want even nadat ik hem hierop had gewezen, werd deze door Mokhtari van zijn Facebookpagina verwijderd. Ook andere belastende YouTube-filmpjes werden door hem verwijderd.

Kennelijk is deze voormalige hater van de westerse samenleving zijn oude houding niet wezenlijk kwijtgeraakt. Ook IJburg kampt met problematiek van voornamelijk Marokkaanse criminele jongeren. De vraag is of jongerenwerker Safoan Mokhtari geschikt is om deze jongeren op het rechte spoor te krijgen. Weg van de haat naar een ‘positieve’ houding jegens onze westerse samenleving. Zo te zien, is hij dat niet; hij vormt daarentegen met zijn radicale antiwesterse gedachtegoed zelf een risico voor de westerse samenleving.

Donderdag 20 juli 2017

Update 1-6-2018: Sinds januari 2018 is Safoan Mokhtari werkzaam als Klantmanager Team Entree, voor statushouders, bij de gemeente Amsterdam.

Update 29-6-2018: Sinds juni 2018 is Safoan Mokhtari werkzaam als Gebiedsmakelaar gemeente Amsterdam, voor de Da Costabuurt, Bilderdijkstraat en De Clercqstraat, Oud-West.

Update 20-7-2018: Op 9 juli ontving ik het volgende schrijven van de advocaat van Safoan Mokhtari:

Brief advocaat van Mokhtari

Op 12 juli heb ik de volgende brief aan de advocaat verzonden:

Dank u voor uw schrijven van 9 juli 2018. Hierin verzoekt u mij om te stoppen met mijn ‘smadelijke en lasterlijke’ berichten op internet.

U verwijst hierbij naar een blog dat ik op 1 juni 2018 op Twitter zou hebben geplaatst. U verwijst naar mijn blog over dhr. S. Mokhtari, ‘Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed (met updates)’, van 20-7-2017.

Mijn blog past in het kader van de Nederlandse strafwet. Noch artikel 261 lid 1 Sr, noch artikel 262 Sr zijn mijn inziens van toepassing. Ik maak enkel gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting en ga daarbij niet over de grenzen. Ik heb slechts de waarheid vermeld en me aan de feiten gehouden. Dit levert dan ook mijn inziens geen smaad of laster op, zoals u in uw brief aangeeft. Bovendien dient mijn uiting het algemeen belang, mede omdat dhr. Mokhtari ten tijde van publicatie van mijn blog bij de gemeente Amsterdam als jongerenwerker werkzaam was. En nadien, ten tijde van mijn latere uitingen over dhr. Mokhtari, als respectievelijk Klant Manager en Gebiedsmakelaar voor de gemeente Amsterdam.

U verwijst tevens naar het feit dat dhr. Mokhtari inmiddels uitdrukkelijk afstand heeft genomen van zijn toenmalige denkbeelden. Daarvan is mij echter niets bekend. In elk geval op 18-6-2018 was hiervan ook officieel niets bekend, zoals het volgende mailbericht van, lid stadsdeelcommissie Oost, aantoont:

Xandra,

Vorige week heb ik nog even met Justus Vermeulen van het stadsdeel gesproken over de affaire Mokhtari.

Hij zegt dat Mokhtari afstand heeft genomen van zijn antisemitische uitingen. Op mijn vraag of hij dat ook openbaar en/of schriftelijk heeft gedaan, werd ontkennend geantwoord.
Ik heb daarop aangeraden dat het mij verstandig lijkt dat Mokhtari dat ook schriftelijk doet, al was het maar voor het dossier van de gemeente. Ik vind het eerlijk gezegd nogal onverstandig dat men daar niet voor gezorgd heeft want voor je het weet heb je weer zo’n affaire als met de antiradicaliseringsmedewerkers.

Justus zou er voor zorgen dat zo’n verklaring er komt. Als die er is, is daarmee voor mij de zaak wel afgedaan. Dat ligt natuurlijk anders als Mokhtari opnieuw uitingen mocht verspreiden die ongepast zijn voor een jongerenwerker. …’

De bewuste afbeelding van dhr. S. Mokhtari als Arabische strijder met bijgaande alias en verklaring ervan heeft sinds 12 juli 2014 op zijn Facebookpagina gestaan. Ik ontdekte deze uiting in juli 2017 (zie bijlage 1). Tot ik mijn blog over hem publiceerde, schaamde hij zich kennelijk nog niet voor zijn uiting. Pas nadat mijn blog was gepubliceerd, op 20-7-2017, heeft hij de afbeelding plus alias en verklaring van zijn Facebook verwijderd. Toen ik hem confronteerde met zijn uiting was zijn aanvankelijke reactie dat ik dan maar naar de rechter moest gaan (zie bijlage 2). Hij heeft vervolgens geen afstand van zijn uiting gedaan. Wel heeft hij me ten onrechte beticht van het brengen van onwaarheden over hem (zie bijlage 3).

Mocht de heer Mokhtari inmiddels schriftelijk en publiekelijk afstand hebben genomen van zijn toenmalige gedachten, dan verneem ik dat graag van u. Pas dan ben ik bereid om eventueel aan uw verzoek te voldoen.

Uw antwoord zie ik graag tegemoet,

Vriendelijke groet, …

Op 18 juli ontving ik van de advocaat van Mokhtari het volgende e-mailbericht:

Geachte mevrouw Lammers,

Dank voor uw antwoord d.d. 12 juli.

Gezien uw eventuele bereidheid om aan mijn verzoek te voldoen denk ik dat het verhelderend zou kunnen zijn bij mij op kantoor (of een andere locatie) te samen (al dan niet met derden) een gesprek te hebben over deze kwestie.

Mag ik u hiervoor uitnodigen op dinsdag 4 september om 14 uur alhier?

Met vriendelijke groet, …’

Update 27-8-2018:
Hoewel ik aanvankelijk per e-mail had laten weten dat ik zou ingaan op het verzoek, heb ik op 24 augustus aan de advocaat van Safoan Mokhtari de volgende e-mail verzonden:

Geachte heer Zwennes,

Hierbij wilde ik de afspraak van 4 september 2018 met u en eventuele derden afzeggen.

Vriendelijke groet,

Waarop ik vrijwel direct de volgende mail ontving:

Geachte mevrouw,

Dank voor uw bericht.

Wilt u een andere dag afspreken of wilt u het gesprek niet aangaan?

Met vriendelijke groet,

Deze e-mail ik als volgt beantwoord:

Geachte heer Zwennes,

Ik wilde geen andere dag afspreken.

Vriendelijke groet,

Ik heb sterk de indruk dat de heer S. Mokthari, via zijn advocaat, mij door middel van intimidatie heeft willen bewegen mijn blog en twitterberichten te verwijderen. Iets wat ik niet heb gedaan.

Want de heer S. Mokhtari heeft niet publiekelijk laten weten dat hij afstand deed van zijn eerdere uitlating op Facebook, die hij naar aanleiding van dit blog heeft verwijderd. Waarna hij mij van het brengen van leugens en onwaarheid heeft beschuldigd. Evenmin heeft de heer Mokhtari schade geleden van mijn blog plus twitterberichten. Volgens zijn LinkedIn-pagina is hij immers Gebiedsmakelaar in Amsterdam Oud-West, namens de gemeente Amsterdam.

Update 20-10-2018:
Terwijl Winkelcentrum IJburg wordt geteisterd door criminaliteit, met een inbraak bij de biologische kruidenier Biolicious en een verbrijzelde ruit bij  Viswinkel IJburg, probeert intussen ‘jongerenwerker’ en antizionist Safoan Mokhtari, alias KAMI-KAZI (Kroon Arabieren Mits Islamitisch-Kogels Aan Zionistische Infiltranten) met zijn gesubsidieerde projectIJburgse aanpak, #werkenwerkt‘, als zelfverklaard ‘burgermeester van Ijburg’, goede sier te maken bij de omstreden wethouder GroenLinks, Rutger Groot Wassink.  Het gesubsidieerde project IJburgse aanpak #werkenwerkt van Safoan Mokhtari wil de Marokkaanse hangjongeren, die sinds jaar en dag op het Haveneiland en met name het Joris Ivensplein voor overlast zorgen, koppelen aan de winkeliers van Winkelcentrum IJburg. Het project was nog niet van start gegaan of het winkelcentrum werd opnieuw getroffen door criminaliteit. Was dit toevallig of zijn dergelijke zelfverklaarde islamitische ‘burgermeesters’ (goed spellen kan deze ‘burgemeester’ niet eens) een voorbode van meer onheil in onze mooie hoofdstad? Er wordt hun door de politiek in elk geval geen strobreed in de weg gelegd.

Update 14-11-2018:
Op 13-11 ontving ik het volgende bericht per e-mail van de advocaat van Safoan Mokhtari:

Geachte mevrouw Lammers,

Bij brief van 9 juli heb ik verzocht te stoppen met het doen van smadelijke en/of lasterlijke uitlatingen over mijn cliënt de heer S. Mokhtari.

U hebt daarop aangegeven daar pas mee te stoppen wanneer hij schriftelijk en publiekelijk afstand zou nemen van zijn toenmalige gedachtengoed.

Voorts hebt u een afspraak om hierover te praten afgezegd en niet naar een oplossing willen zoeken.

Onlangs  heeft cliënt moeten constateren dat u opnieuw op uw website oude koeien uit de sloot haalt.

Zoals ik u al heb laten weten is dat smadelijk. Daarmee handelt u onrechtmatig en strafbaar.

Ik herhaal daarom mijn sommatie om niet meer te verwijzen naar de foto uit 2014 en de verklaring voor de artiestennaam Kami-Kazi.

Met vriendelijke groet,

  • Op 15-11-2018 heb ik per e-mail het volgende geantwoord:

Geachte heer Zwennes,

Dank voor uw bericht.

Graag blijf ik bij mijn eerdere standpunt. Ik verwijs hiervoor naar mijn brief van 12 juli 2018.

Mocht de heer Mokhtari alsnog schriftelijk en publiekelijk van zijn eerdere uitlating terugkomen en bereid zijn van zijn eerdere gedachtegoed afstand te nemen, dan zal ik verder niet verwijzen naar de bedoelde foto en de betekenis van zijn alias. Aangezien hij nog steeds verzuimt dat te doen, voel ik me genoodzaakt  ‘oude koeien uit de sloot te halen’ en op die manier derden te informeren over de radicale kant van uw cliënt. Aangezien uw cliënt ambities heeft om met name voor de publieke zaak actief te zijn, dient dit mijn inziens een algemeen belang (en daarom kan er ook geen sprake zijn van smaad).

Vriendelijke groet,

Xandra Lammers

Update 14-11-2018:
Vandaag ontving ik bij de post het volgende schrijven van de politie Amsterdam:

Brief met oproeping voor verhoor

Ik denk dat Safoan Mokhtari beter publiekelijk afstand van zijn eerdere uitlating had kunnen doen. Kennelijk wil hij dat niet. In plaats daarvan heeft hij aangifte van belediging (smaadschrift) tegen me gedaan om me opnieuw in mijn vrijheid van meningsuiting te beperken.

Update 1-12-2018: Op vrijdag 30 november ben ik naar een politiebureau in de Bijlmer gereisd om te worden verhoord in verband met de verdenking van smaadschrift om mijn blog en tweets over Safoan Mokhtari, alias Kami-Kazi. Een rechercheur heeft me drie uur verhoord. Ik was er zonder advocaat. Mijn echtgenoot was aanwezig bij het verhoor.

Ik begon het verhoor met de opmerking dat het me verbaasde dat deze zaak prioriteit had. Gezien de berichtgeving in de media dat zestienduizend strafzaken het daglicht niet zien en in de prullenbak belanden, vond ik het heel vreemd dat deze zaak wel in behandeling was genomen. De rechercheur antwoordde dat er prioriteit aan deze zaak was gegeven.

Ik heb mijn zaak uitgelegd; dat ik enkel de waarheid over Safoan Mokhtari had opgeschreven en dat ik een algemeen belang had om dit via mijn blog en tweets naar buiten te brengen.  Het was in mijn visie dan ook geen smaadschrift. Alleen al omdat het zijn eigen woorden zijn, die ik heb herhaald.

Mokhtari zou in zijn eer en goede naam zijn aangetast. Ook voelde hij zich onveilig, omdat Martin Bosma, lid van de Tweede Kamer voor de Partij Voor de Vrijheid (PVV), een tweet van mij over hem had geretweet. Hij stond in dit geval op de foto met de wethouder Amsterdam, GroenLinks, als ‘burgemeester van IJburg’. Daardoor had het landelijke bekendheid gekregen en in het huidige gepolariseerde klimaat zou iemand hem iets kunnen aandoen. Ook zoog ik dingen over Mokhtari uit mijn duim, zoals mijn beschuldiging dat hij jongeren zou ronselen voor de jihad in Syrië.  Deze bewering werd ondersteund door twee officiële verklaringen van ambtenaren van de gemeente Amsterdam, een veiligheidsadviseur en een expert radicalisering, een oud-politieman. Ik kende beiden van een gesprek naar aanleiding van een debatavond in 2015 over radicalisering na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Daarin had ik niets over Mokhtari gezegd; het gesprek ging niet over hem en vond plaats voordat ik mijn blog over hem publiceerde. Wel vertrouwde Mokhtari me toe dat een lid van zijn band Vespa Gang naar Syrië was afgereisd. Iets wat ik in een blog opschreef en wat Mokhtari later weer glashard ontkende.

Mokhtari spreekt aanwezigen toe tijdens Iftar 2019, Joris Ivensplein, IJburg (bron: Facebook)

Ik had geen goed gevoel over het verhoor, omdat de rechercheur liet doorschemeren dat het niet ondenkbaar was dat ik wel zou worden vervolgd. Immers er zaten twee kanten aan de zaak. Wanneer een pedofiel in je straat kwam wonen, mocht je bijvoorbeeld niet voor hem waarschuwen, hoewel je het gelijk aan je kant had. Dan was dat smaad.

De rechercheur besloot het verhoor met dat het zo’n twee weken zou duren eer ik wist of ik al dan niet zou worden vervolgd. Mij gaat het om een islamitische jongerenwerker behept met radicale ideeën die overduidelijke ambities heeft om bij de overheid hogerop te komen. Een kant van zijn persoonlijkheid waarop hij eerder trots was en die hij nu liever niet toont. Evenmin heeft hij schriftelijk of publiekelijk afstand genomen van deze kant van zijn persoonlijkheid. Ik heb alleen willen waarschuwen en zal dat blijven doen. Het lijkt alsof het bestuur hem dekt. Mocht ik worden vervolgd, dan is er kennelijk iets echt goed mis met onze democratische rechtstaat.

Update 4-1-2019: Het politieverhoor is nu ruim een maand geleden. Ik heb sindsdien niets van de Officier van Justitie over eventuele vervolging van mijn ‘smaadschrift’ tegen S. Mokhtari vernomen. Ik ga ervan uit dat ik niet word vervolgd. Als de zaak is geseponeerd, zal ik hiervan in elk geval bericht ontvangen.

Update 30-1-2019: Mijn blog over jongerenwerker Kami-Kazi heeft Mokhtari geen windeieren gelegd. De gemeente Amsterdam heeft hem inmiddels aangesteld als projectleider Jeugd & Veiligheid in stadsdeel Zuidoost. Waarmee deze ambitieuze jongerenwerker verder stijgt op de ambtelijke carrièreladder. Van de vacatureomschrijving projectleider Jeugd & Veiligheid Nieuw-West: ‘De Projectleider Jeugd & Veiligheid voert (proces)regie uit op de aanpak van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. … Binnen de aanpak regisseert en ondersteunt de Projectleider Jeugd & Veiligheid als ‘spin in het web’ de samenwerking tussen de gebiedsteams, de partners in de wijk, de politie, het Openbaar Ministerie en het Actiecentrum Veiligheid. ….Tot slot wordt middels verschillende activiteiten uitvoering gegeven aan de preventie van radicalisering en polarisatie. …’

Mokhtari, die ik volg sinds hij mij op straat over mijn blog over Moskee IJburg aansprak, lijkt me allesbehalve de uitgelezen persoon om jongeren op het rechte spoor te krijgen. In IJburg heb ik van zijn interventies geen enkele positieve uitwerking gemerkt. Eerder het tegendeel. Evenmin lijkt hij mij met zijn (eerdere) radicale denkbeelden geschikt om te voorkomen dat jongeren radicaliseren. Hij heeft van dit verwerpelijke gedachtegoed nooit schriftelijk, publiekelijk afstand genomen. Dat hij geschikt zou zijn om polarisatie te voorkomen lijkt me een grap. Mij noemde hij immers op Twitter een ‘lone wolf’, alleen vanwege mijn stem op Geert Wilders, Partij Voor de Vrijheid (PVV).

Het carrièreverloop van Mokhtari doet sterk denken aan het beruchte Amsterdamse ‘moslimkartel’ van de PvdA, zoals dit in de media uitvoerig is belicht. De gemeente Amsterdam trekt kennelijk geen lering uit eerder gemaakte fouten.

Update 20-2-2019: Afgelopen maandag, 18 februari ,werd ik teruggebeld door de rechercheur politie Amsterdam, die me in november 2018 had verhoord. Aan het einde van dit verhoor had hij me gezegd dat ik hem kon bellen als een en ander lang ging duren. Omdat ik wel wilde weten hoe het inmiddels met de zaak ging (op internet las ik dat het wel twee jaar kunnen duren, eer een zaak werd vervolgd), heb ik van zijn aanbod gebruik gemaakt. Het was inmiddels ruim twee maanden nadat ik was verhoord en er proces-verbaal was opgemaakt. Ik belde hem en hij zou terugbellen, wat hij deed. In het gesprek dat ik vervolgens met hem had, zei hij dat het proces verbaal op 8 januari 2019 naar het Openbaar Ministerie was ingezonden. De politie had het opnieuw prioriteit gegeven, begreep ik uit wat hij me vertelde. Op 28 januari had hij zelf een e-mail aan het OM gezonden om naar de voortgang van de zaak te vragen. Hij had echter nog geen antwoord van het OM ontvangen. De zaak was nu aan het OM. Ook hij was benieuwd.

Update 1-3-2019: De volgende foto trof ik aan op de Facebook-pagina van Mokhtari:

Bron: Facebookpagina Safoan Mokhtari

Op deze foto onder anderen Karim Arsalan (tweede van links). Volgens zijn linkedIn is hij Projectleider Radicalisering, Diversiteit en Polarisatie, Amsterdam Oost. Hij zou samen met Anke Huijboom, Teamcoördinator Openbare Orde en Veiligheid, Amsterdam Oost in de aangifte van Mokhtari van smaadschrift in verband met mijn blog over hem hebben verklaard dat ik een fantast ben; dat ik zaken uit mijn duim zuig. Dat ik in een gesprek over Mokhtari zou hebben gezegd dat deze radicaliseerde. Zorgwekkend dat ambtenaren van de gemeente Amsterdam dit hebben verklaard. Het is immers niet wat heeft plaatsgevonden. Zie mijn blog Vreemde verbanden in IJburg.

Update 28-4-2019: De onthulling in dit blog over Safoan Moktari’s radicale inslag heeft de rapper geen windeieren gelegd. De rapper Kami-Kazi (Kroon Arabieren Mits Islamitisch-Kogels Aan Zionistische Infiltranten) is inmiddels aangesteld als ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Mokhtari is streng belijdend moslim. Eerder was hij secretaris bij de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en Omstreken (UMMAO) (bron: NRC-Handelsblad). (Mokhtari’s goede vriend Ahmed Marcouch was overigens woordvoerder en bestuurslid van diezelfde club. Ook Marcouch begon zijn loopbaan als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Inmiddels is hij opgeklommen tot de tweede islamitische burgemeester van Nederland.) Mokhtari omschrijft zichzelf als ‘praktizerende moslim … Islam is nummer 1 en de rest is bijzaak …’ (bron: BOOZ jongeren Ewa Matie). In 2015 vertelde Mokhtari me dat hem was gevraagd toe te treden tot het bestuur van Moskee IJburg, iets wat hij in overweging zou nemen.

Mokthari is sinds hij in IJburg is komen wonen actief voor Moskee IJburg. Zo organiseerde hij in 2017 namens het bestuur van de moskee het gezamenlijk gebed als aanvang van het Suikerfeest in het Centrum voor Vrije Tijd (CVT), IJburg. Het bestuur van de moskee telt op dit moment drie leden, allen woonachtig in Amsterdam-IJburg, eerder in Nieuw-West. Op de Facebook-pagina van een van de bestuursleden vond ik een arabische uiting die me (in Google-vertaling) aan het denken zette: ‘God dank je wel. Ze wilden dat onze straten hun ambtenaren in islam zouden betreden. Nieuw-Zeeland politie directeur kondigt aan dat ze moslim is.’ De tekst begeleidt een foto van een aantal ambtenaren in uniform en islamieten, genomen tijdens een toespraak van de islamitische topambtenaar naar aanleiding van de recente aanslagen op moskeeën in Christ Church, Nieuw Zeeland.

De carrièrestap van artiest Kami-Kazi, belijdend islamiet, naar ambtenaar van de gemeente Amsterdam wekt verbazing. Na het lezen van voorgaande uiting dan weer geen. Het einddoel laat zich raden. Het burgemeesterschap ligt voor de hand. Eerder voerde zijn tomeloze ambitie hem in zijn fantasie al naar dit ambt.

Update 14-08-2019: In juli en augustus zijn in Zuid-Oost, waar Safoan Mokhtari sinds begin van dit jaar projectleider Jeugd & Veiligheid is, verschillende schietpartijen geweest. Over het ‘oplaaiende geweld‘ in de hoofdstad houdt de gemeenteraad op 5 september een spoeddebat.

Update 18-12-2019: Hoewel ambtenaar Safoan Mokhtari me door het Openbaar Ministerie had willen laten vervolgen, heeft de officier van justitie me vandaag in een gesprek laten weten dat de vrijheid van meningsuiting zegeviert. Er is me sepot verleend, dat wil zeggen, dat ik gelukkig niet zal worden vervolgd. Weliswaar had ik me ‘grievend/beledigend’ over Mokhtari uitgelaten door hem uit te maken voor antizionist/antisemiet, maar dit viel binnen de vrijheid van meningsuiting die in het publieke debat ruimer is. Ik hoef mezelf in een ellenlange rechtszaak dan ook niet met behulp van peperdure advocaten te verdedigen.

Het liefste had Safoan Mokhtari gezien dat ik aan de bedelstaf was geraakt en in een camper was beland. Hij begon zijn actie al in 2018, waarbij hij dreigde dat hij een civielrechtelijke zaak tegen me zou aanspannen. Als ik de afbeelding van hem als arabische strijder en de Twitter-berichten over hem niet zou verwijderen, zou ik hoge dwangsommen verbeuren. Dit liet hij me weten via een dure advocaat. (Waarvan hij die met zijn eenvoudige ambtenarensalaris kan betalen, is de vraag.) Toen ik aan deze intimidaties geen gehoor gaf, deed hij aangifte tegen me van smaadschrift. Er werd proces-verbaal van opgemaakt en ik werd verdachte van een strafbaar feit. Het dossier werd naar het Openbaar Ministerie gezonden, waarna het OM  zich erover heeft gebogen. Om uiteindelijk, na een jaar, te concluderen dat de vrijheid van meningsuiting niet in het geding is. De strafzaak tegen me is geseponeerd. Als het aan Mokhtari had gelegen, was ik wel vervolgd en veroordeeld. Daarna had hij me kunnen dagvaarden voor onrechtmatige daad en een schadevergoeding van me kunnen eisen.

Als mensen zoals hij in het openbare ambt belanden en verdergroeien, is onze vrije samenleving ten dode opgeschreven. De vrijheid van meningsuiting zal verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit moet te allen tijde worden voorkomen. Zorgelijk is dat radicale figuren zoals Mokhtari alle steun genieten van de gemeente Amsterdam. Hij is inmiddels ambtenaar, in dienst van de gemeente. De eerste stappen naar het hoogste ambt, wethouder of burgemeester van Amsterdam, zijn gezet.

Update 2-1-2020

Sepotbrief Openbaar Ministerie d.d. 18-12-2019

Sepotbrief OM d.d. 18-12-2019 (achterzijde)


Update 14-7-2020:

Afgelopen weekeinde was de eerste keer dat Safoan Mokhtari en ik contact hadden, nadat in december 2019 de strafzaak in verband met smaadschrift vanwege dit blog tegen mij was gesponeerd.

Het was naar aanleiding van mijn tweet van 2 juli 2020 naar aanleiding van de bekladding van een sociale huurwoning aan de Daguerrestraat. Bewoners van het bewuste blok vertelden me dat een journalist van Het Parool hen had benaderd in verband hiermee. Ze hadden hem niet te woord willen staan in tegenstelling tot mij, als  ‘burgerjournalist’ van IJburg. Deze tweet ontlokte direct een scheldpartij van ene LadyRif:

Toen ik verwees naar dit blog, over de radicale jongerenwerker Safoan Mokhtari, alias KAMI-KAZI, mengde ook hij zich in de discussie. Deze antizionist, inmiddels ambtenaar van de gemeente Amsterdam, volstond aanvankelijk met me uit te schelden voor ‘ziek, walgelijk mens’:

Toen dit niet het gewenste effect had, ontaardde de scheldpartij erin dat de Projectleider Jeugd & Veiligheid voor de gemeente Amsterdam me op Twitter uitmaakte voor de ‘heks van IJburg’:

Nadat ik hem hem er vervolgens aan had herinnerd dat hij ambtenaar voor de gemeente Amsterdam is en hem had laten weten dat ik een klacht tegen hem zou indienen, waren de bewuste tweets snel verwijderd. Het medium Twitter vond kennelijk dat deze man, die met name uitblinkt in intimidatie van zijn medemens, hiermee over de grens was gegaan.

Eindelijk had Mokhtari weer zijn ware aard laten zien.

Update 26-9-2020:

De omstreden Darryl Danchelo Osenga. alias rapper Insayno, die afgelopen woensdag door de gemeente Haarlem tot stadsdichter was benoemd is na twee dagen, op vrijdag 25 september, weer van deze funcie ontheven. Uit onderzoek bleek dat de rapper vele haatberichten de sociale media had ingeslingerd, waarvan hij een deel had verwijderd. Zijn haat richtte zich tegen Joden en Geert Wilders, die hij dood wenste. Voor een deel van deze berichten had hij excuses gemaakt, waarna hij als stadsdichter op het schild werd gehezen. Toen bleek dat er nog vele andere haatposts van hem waren, kon de gemeente Haarlem er niet langer om heen en meldde in een persbericht: ‘Nadat de benoeming gepubliceerd is, kwamen nieuwe citaten van Darryl Danchelo Osenga naar voren die haaks staan op waarden waar de gemeente Haarlem voor staat. De discussie rond zijn persoon en zijn standpunten maken volgens het college een geloofwaardige invulling van het stadsdichterschap onmogelijk …’

Waar de gemeente Haarlem al na twee dagen tot inkeer komt en een (voormalige) geweldverheerlijker en opruier geen voorbeeldfunctie toedicht, kiest de gemeente Amsterdam partij voor een geweldverheerlijkende, opruiende ambtenaar. Immers gemeenteambtenaar Mokhtari, alias rapper KAMI-KAZI, is nog altijd actief als projectleider Jeugd & Veiligheid in stadsdeel Zuidoost voor politie Amsterdam. Hij zou daarin een voorbeeldfunctie moeten vervullen, hoewel hij zelfs nooit excuses heeft gemaakt voor zijn opruiende Facebookbericht, KroonArabierenMitsIslamitisch-KogelsAanZionistischeInfiltranten. Aangezien Mokhtari, protegé van de burgemeester van Arnhem, de islamiet Ahmed Marcouch (PvdA), al eerder blijk gaf van een ongekende ambitie om te infiltreren in de westerse samenleving, als het aan hem ligt als parlementariër voor de PvdA, neemt Amsterdam hiermee een groot risico. Alleen al omdat zijn (verwijderde) haatpost ‘haaks staat’ op waarden waar de gemeente Amsterdam voor zou moeten staan, kan deze gemeenteambtenaar zijn functie niet langer vervullen. 

Update 27-10-2020: Waar doet rapper en gemeenteambtenaar Kami Kazi het van? Zo vroeg ik me af toen ik een recente creatie van rapper Kami Kazi zag. De bewuste track van de slaapverwekkende rap, die werd opgenomen in Dubai, moest worden verlevendigd met stereotiepen van de rapcultuur: peperdure bolides, jachten, helikopters, Rolexen, gouden sieraden, waarvan de waarde al snel in de tonnen euro’s loopt en een vakkenvuller in de lokale supermarkt alleen maar kan dromen; die gewone hardwerkende stervelingen zelfs in een heel leven niet bij elkaar verdienen; die alleen zware criminelen kunnen betalen van crimineel geld verdiend met de handel in drugs. Marokkaanse bendes azen op Rolex-horloges en deinzen er niet voor terug bezitters ervan te molesteren en beroven. Deze zomer werd een bezoeker van een park nog vermoord omdat een vriend van hem een (imitatie-)Rolex droeg. Het blijft onbegrijpelijk dat deze ambtenaar van de gemeente Amsterdam, medewerker Jeugd en Veiligheid, politie Amsterdam, het goede voorbeeld zou moeten geven aan (criminele) jongeren in de Bijlmer, Zuid-Oost.

Update 11-5-2022: Vandaag. 11 mei 2022, ben ik ernstig geintimideerd door een Marokkaanse man bij AH IJburg. De man was me buiten de AH al opgevallen, omdat hij me in de gaten hield, althans dat dacht ik. Maar ik wilde niet paranoide zijn. Ik betrad de AH net als hij. Bij de kassa stond hij ineens achter me met een blikje energiedrank.

Toen ik had afgerekend, zei hij; “Een fijne dag, Xandra’. Hij droeg een paarse zonnebril  en hij was heel duur gekleed. Ik herkende hem niet van IJburg. Ik bleef staan en vroeg hem: ‘Wie ben jij? Safoan Mokhtari?’ Want daar leek hij op. Hij antwoordde niet en zei dat ik een dossier uit 2018 op internet had geplaatst en dat ik dat moest verwijderen. Hij zei dat ik ze met rust moest laten verder. Hij zei dat ik de confrontatie zocht en ik was begonnen. Hij zei; ‘Jij moet oppassen’.  Ik zei dat ik dat het een bedreiging was. ‘Nee, nee, dat is geen bedreiging,’ zei hij.

Erna liep hij naar buiten en ging bij een donkere man staan, die net als hij posh gekleed was. Ik zei dat ik de politie zou bellen en liep weer naar binnen. De Marokkaan en de donkere man kwamen de AH in, waarop ze herhaalden dat ik geen dingen op Twitter moest plaatsen. De donkere man keek me intimiderend aan. Er kon geen lachje vanaf, waarvan ik iets zei. Hij begon te lachen en ik zag dat hij gouden tanden had.

Daarna verdwenen ze weer naar buiten. Na een tijdje durfde ik dat ook maar ik durfde niet naar huis te lopen; ik wilde met de tram naar huis. Op de tramhalte probeerde ik de politie te bellen, maar dat lukte niet. Ik voelde me heel onveilig. Vogelvrij. Vervolgens stopte er bij de bushalte voor de AH een dure zwarte bolide, waar de Marokkaanse man achterin stapte, nadat hij had gezegd: ‘Dag Xandra’.  Vervolgends spurtte de bolide IJburg af.

Ik kan echt niemand anders dan Safoan Mokhtari bedenken die voor deze intimidatie opdracht heeft gegeven.