Brief aan burgemeester Amsterdam in verband met intimidatie in AH IJburg (met update)

AH IJburg, IJburglaan

De volgende brief heb ik vandaag per e-mail verzonden aan burgemeester Halsema van Amsterdam:

Amsterdam, 13 juni 2022

Onderwerp: Intimidatie in verband met blog over medewerker gemeente Amsterdam

Geachte burgemeester Halsema,

Graag richt ik me tot u in verband met het volgende:

Sinds 2005 ben ik bewoner van Amsterdam-IJburg. In 2006 ben ik een blog gestart over de nieuwe wijk, dat ik nog steeds onderhoud, www.xandralammers.nl.

Ook ben ik een nieuwssite over IJburg begonnen, waarin in misstanden in IJburg meld, aangezien ik de indruk kreeg dat deze de gewone media niet bereikten, www.hetreilenenzeilenopijburg.nl.

Begin 2020 zijn een (voormalige) bewoner van het Haveneiland en ik een besloten Facebookgroep begonnen, ‘IJburg, de andere kant. Ongecensureerd’ (992 leden).  De reden hiervan is dat we de besloten Facebook-groep van gemeente en politie Amsterdam, IJburgVeiligheid, te beperkt vonden. Onze besloten Facebook-groep gaat over veiligheid, leefbaarheid en is ongecensureerd.

In deze besloten Facebook-groep worden misstanden gemeld, met name op het Haveneiland, waarbij ik als beheerder filmpjes plaats die bewoners mij opsturen die zij zelf niet durven te plaatsen. Ik heb geschreven /filmpjes geplaatst over onder andere de misstanden aan de Pampuslaan en die aan de IJburglaan. Vrij recent heeft immers aan de IJburglaan een tabakswinkel op last van u de deuren moeten sluiten vanwege verdenking van ondergronds bankieren en bezoek van zware criminelen. Dit nadat de ruiten van de winkel waren ingegooid en er brandbare vloeistof naar binnen was gegooid.  Deze winkel heeft onlangs de deuren weer geopend. Ik heb onder andere een rechterlijke uitspraak in onze Facebook-groep geplaatst, waaruit bleek dat de eigenaar verdacht werd van ondergronds bankieren en dat hij bezoek zou krijgen van zware criminelen.

Op 11 mei 2022 werd ik in Albert Heijn IJburg benaderd door een mij onbekende Marokkaanse man, met paarse zonnebril, bijzonder duur gekleed, die me begroette met ‘Fijne dag Xandra’. Toen ik hem vroeg wie hij was, liep hij op me af en zei me dat ik een dossier uit 2018 op internet had geplaatst, waarover hij ontstemd was. Hij zei dat ik ‘ze met rust moest laten’, dat ik ‘de confrontatie zocht’ en dat ik ‘moest stoppen met zaken op twitter te plaatsen’. ‘Jij moet oppassen,’ zei hij. Nadat hij naar buiten was gelopen, kwam hij terug met een zwarte man, eveneens duur gekleed, met gouden tanden. De man met de zonnebril herhaalde de intimidaties, terwijl de zwarte man naast hem stond. Het was heel intimiderend. Het viel het personeel en klanten op.

Ik was erg bang en durfde niet naar huis te lopen. Na een tijdje durfde ik AH IJburg te verlaten. Terwijl ik op de halte van tram 26 stond te wachten, stopte er een heel dure zwarte auto op de bushalte voor de AH. Voordat de Marokkaanse man met paarse zonnebril achterin deze auto stapte, zei hij: ‘Dag Xandra’, waarna de auto IJburg af spurtte. Ik heb van deze intimidatie melding bij politie Amsterdam gedaan op 18-5-2022.

De Marokkaanse man die me intimideerde, wilde onder andere dat ik een dossier uit 2018 van internet verwijderde. Hij doelde hiermee op mijn blog ‘Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed’ van 2017. Dit blog heb ik in juni 2018 op Twitter geplaatst. In juli 2018 heeft de jongerenwerker in kwestie, Safoan Mokhtari, mij via zijn advocaat benaderd om het blog te laten verwijderen, omdat het smaad zou zijn. Ik heb hieraan geen gevolg gegeven, omdat ik slechts gebruik had gemaakt van mijn vrijheid van meningsuiting. Alle correspondentie van de advocaat van Mokhtari heb ik in het bewuste blog geplaatst. Deze Safoan Mokhtari heeft vervolgens eveneens in 2018 aangifte van smaadschrift gedaan op politiebureau Balistraat. In verband hiermee ben ik in november 2018 door de recherche verhoord. Ook deze informatie heb ik in het bewuste blog geplaatst. In november 2019 heeft het Openbaar Ministerie de zaak van Safoan Mokhtari tegen mij geseponeerd. Mokhtari was inmiddels aangesteld als Projectleider Jeugd en Veiligheid in stadsdeel Zuidoost. Hij is dit nog steeds.

Ik kan niemand anders dan deze Safoan Mokhtari bedenken die opdracht heeft gegeven tot  intimidatie van mij in AH IJburg. Het is immers het dossier over Safoan Mokhtari van 2018 dat ik in mijn blog ‘Jongerenwerker Amsterda-IJburg koestert radicaal gedachtegoed’ op internet heb geplaatst. Het lijkt me bijzonder ongewenst dat een medewerker van de gemeente Amsterdam door middel van intimidatie probeert een hem onwelgevallig blog te laten verwijderen. Het kan niet anders dan dat de mannen die me in AH IJburg intimideerden in opdracht van Safoan Mokhtari hebben gehandeld.

Sindsdien voel ik me zeer onveilig in IJburg, omdat ik niet weet of deze mannen weer tref en waartoe zij in staat zijn, nu ik geen gevolg aan hun eis heb gegeven. Ik heb al meerdere keren rechtsomkeert gemaakt en de tram terug naar huis genomen, omdat ik me onveilig voelde. Het voelt erg wrang dat uitgerekend een medewerker van de gemeente Amsterdam hiervan naar alle waarschijnlijkheid de regisseur is.

Ik hoop oprecht dat u iets voor mij kunt betekenen. Het gaat me hierbij niet alleen om mijn eigen veiligheid maar ook die van Amsterdam!  Er is al meer dan genoeg ondermijnende zware criminaliteit in de hoofdstad.

Hoogachtend,

Xandra Lammers

Update 26 juli 2022
(mijn reactie op antwoord per e-mail medewerker Meldpunt Integriteitschendingen Bureau Integriteit gemeente Amsterdam):

Geachte mevrouw xxx,

Dank voor uw antwoord.

U vraagt me of ik de melding over Safoan Mokhtari kan onderbouwen. Ik verwijs u hierbij nogmaals naar het incident van 11 mei 2022 in AH IJburg, waarbij 2 mij onbekende mannen mij ernstig hebben geïntimideerd. Ze waren er zeer ontstemd over dat ik een dossier van 2018 op Twitter had geplaatst. Het dossier waarnaar zij verwezen is een dossier over Safoan Mokhtari, dat ik in 2018 op mijn blogsite www.xandralammers.nl en tevens op Twitter heb geplaatst.

Ik moest oppassen en me niet met hen bemoeien, zeiden ze. Ze doelden naar ik vermoed op mijn activiteiten als beheerder van de besloten Facebookgroep over veiligheid en leefbaarheid, ‘IJburg, de andere Kant. Ongecensureerd’ (1022 leden), waar vele criminele activiteiten in IJburg de revue hebben gepasseerd, waaronder de verdenking van ondergronds bankieren in een tabakszaak aan de IJburglaan. Deze zaak is in februari op last van burgemeester Halsema voor onbepaalde tijd gesloten en later (tijdelijk) heropend, nadat de eigenaar hiertegen bezwaar had gemaakt.

Het dossier over dhr. Mokhtari van 2018, waarnaar de 2 mij onbekende mannen verwezen bestaat uit het volgende:

  • Correspondentie met de advocaat van dhr. Mokhtari, dhr. Zwennes, en
  • Een oproeping tot verhoor door politie Amsterdam nadat dhr. Mokhtari in 2018 aangifte tegen me had gedaan van belediging (smaadschrift)

ad 1) In juli 2018 heeft Safoan Mokhtari de advocaat Zwennes ingeschakeld om me ertoe te bewegen mijn blog van 2017 over dhr. Mokthari, ‘Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed’, te verwijderen. Mij werd door mr. Zwennes verzocht om te stoppen met mijn ‘smadelijke en lasterlijke’ berichten over dhr. Mokhtari op internet. Hierbij heeft dhr. Zwennes me namens Mokhtari gedreigd met een rechtszaak en dwangsommen. Ik heb hieraan in verband met de vrijheid van meningsuiting geen gevolg gegeven.

Ad 2) In november 2018 ontving ik vervolgens een oproeping tot verhoor als gevolg van de aangifte van belediging die dhr. Mokhtari tegen mij had gedaan bij politie Amsterdam. Deze zaak is uiteindelijk in december 2019 door het OM geseponeerd.

Het hele dossier over de zaak van dhr. Mokhtari tegen mij heb ik in 2018 op mijn blogsite en op Twitter geplaatst.

Ik kan dan ook niet anders concluderen dat de 2 mij onbekende mannen die mij in AH IJburg ernstig intimideerden namens dhr. Mokhtari handelden. In elk geval kenden ze dhr. Mokhtari. Waarom anders zouden zij ontstemd zijn over het feit dat ik dit dossier over dhr. Mokhtari in 2018 op mijn blogsite en op Twitter heb geplaatst?

Van deze ernstige intimidatie heb ik op 18 mei 2022 melding gedaan bij politie Amsterdam. Ik kon hiervan geen aangifte doen, omdat de intimidatie niet levensbedreigend was. Wel heeft de agent van Bureau Balistraat een en ander op schrift gesteld. Hij vertelde mij dat wanneer een persoon in dienst is van politie Amsterdam deze geen criminele activiteiten ernaast kan ondernemen, aangezien zo’n medewerker 24/7 wordt gemonitord. Anders dan wanneer een persoon werkzaam is bij de gemeente Amsterdam, zoals Safoan Mokhtari. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam is vrij om naast zijn werkzaamheden voor de gemeente Amsterdam eventueel criminele activiteiten te ontplooien.

De 2 mij onbekende mannen die me intimideerden in AH IJburg waren heel verzorgd en duur gekleed. Een van hen, een Marokkaanse man met paarse zonnebril, werd na de intimidatie door een dure zwarte bolide voor AH IJburg opgehaald, waarna deze auto met grote vaart IJburg afreed. Ik associeerde de 2 mannen en hun entourage met zware criminaliteit. Aangezien ik vanwege de vrijheid van meningsuiting geen gehoor heb gegeven aan hun verzoek om me niet meer met hen te bemoeien, maar ben doorgegaan met zaken te plaatsen op Twitter, mijn blogsite en op de besloten Facebookgroep ‘IJburg, de andere kant. Ongecensureerd’, ben ik de vanaf dit voorval steeds op mijn hoede als ik de straat opga. Er is sindsdien gelukkig geen nieuw voorval geweest.

Ten slotte wilde ik benadrukken dat de gemeente Amsterdam een groot probleem heeft wanneer blijkt dat een ambtenaar er criminele activiteiten op nahoudt. Ondermijning is een bijzonder ernstige zaak voor zowel de hoofdstad als voor Nederland.  Monitoren grijpt weliswaar in op de persoonlijke levenssfeer, maar voorkomen is beter dan genezen.  Op basis van mijn ervaring van mei 2022 in AH IJburg heb ik sterk het vermoeden dat dhr. Mokhtari connecties heeft met personen van wie ik het idee heb dat zij onderdeel zijn van de zware criminaliteit (zie hiervoor). Mocht blijken dat mijn vermoedens over ambtenaar Safoan Mokhtari waar zijn, dan heb in elk geval mijn best gedaan de gemeente Amsterdam voor hem te waarschuwen.

Vriendelijke groet,

Xandra Lammers

Geef een reactie