Brief aan burgemeester Amsterdam in verband met intimidatie in AH IJburg

De volgende brief heb ik vandaag als e-mail verzonden aan burgemeester Halsema van Amsterdam:

Amsterdam, 13 juni 2022

Onderwerp: Intimidatie in verband met blog over medewerker gemeente Amsterdam

 

Geachte burgemeester Halsema,

Graag richt ik me tot u in verband met het volgende:

Sinds 2005 ben ik bewoner van Amsterdam-IJburg. In 2006 ben ik een blog gestart over de nieuwe wijk, dat ik nog steeds onderhoud, www.xandralammers.nl.

Ook ben ik een nieuwssite over IJburg begonnen, waarin in misstanden in IJburg meld, aangezien ik de indruk kreeg dat deze de gewone media niet bereikten, www.hetreilenenzeilenopijburg.nl.

Begin 2020 zijn een (voormalige) bewoner van het Haveneiland en ik een besloten Facebookgroep begonnen, ‘IJburg, de andere kant. Ongecensureerd’ (992 leden).  De reden hiervan is dat we de besloten Facebook-groep van gemeente en politie Amsterdam, IJburgVeiligheid, te beperkt vonden. Onze besloten Facebook-groep gaat over veiligheid, leefbaarheid en is ongecensureerd.

In deze besloten Facebook-groep worden misstanden gemeld, met name op het Haveneiland, waarbij ik als beheerder filmpjes plaats die bewoners mij opsturen die zij zelf niet durven te plaatsen. Ik heb geschreven /filmpjes geplaatst over onder andere de misstanden aan de Pampuslaan en die aan de IJburglaan. Vrij recent heeft immers aan de IJburglaan een tabakswinkel op last van u de deuren moeten sluiten vanwege verdenking van ondergronds bankieren en bezoek van zware criminelen. Dit nadat de ruiten van de winkel waren ingegooid en er brandbare vloeistof naar binnen was gegooid.  Deze winkel heeft onlangs de deuren weer geopend. Ik heb onder andere een rechterlijke uitspraak in onze Facebook-groep geplaatst, waaruit bleek dat de eigenaar verdacht werd van ondergronds bankieren en dat hij bezoek zou krijgen van zware criminelen.

Op 11 mei 2022 werd ik in Albert Heijn IJburg benaderd door een mij onbekende Marokkaanse man, met paarse zonnebril, bijzonder duur gekleed, die me begroette met ‘Fijne dag Xandra’. Toen ik hem vroeg wie hij was, liep hij op me af en zei me dat ik een dossier uit 2018 op internet had geplaatst, waarover hij ontstemd was. Hij zei dat ik ‘ze met rust moest laten’, dat ik ‘de confrontatie zocht’ en dat ik ‘moest stoppen met zaken op twitter te plaatsen’. ‘Jij moet oppassen,’ zei hij. Nadat hij naar buiten was gelopen, kwam hij terug met een zwarte man, eveneens duur gekleed, met gouden tanden. De man met de zonnebril herhaalde de intimidaties, terwijl de zwarte man naast hem stond. Het was heel intimiderend. Het viel het personeel en klanten op.

Ik was erg bang en durfde niet naar huis te lopen. Na een tijdje durfde ik AH IJburg te verlaten. Terwijl ik op de halte van tram 26 stond te wachten, stopte er een heel dure zwarte auto op de bushalte voor de AH. Voordat de Marokkaanse man met paarse zonnebril achterin deze auto stapte, zei hij: ‘Dag Xandra’, waarna de auto IJburg af spurtte. Ik heb van deze intimidatie melding bij politie Amsterdam gedaan op 18-5-2022.

De Marokkaanse man die me intimideerde, wilde onder andere dat ik een dossier uit 2018 van internet verwijderde. Hij doelde hiermee op mijn blog ‘Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed’ van 2017. Dit blog heb ik in juni 2018 op Twitter geplaatst. In juli 2018 heeft de jongerenwerker in kwestie, Safoan Mokhtari, mij via zijn advocaat benaderd om het blog te laten verwijderen, omdat het smaad zou zijn. Ik heb hieraan geen gevolg gegeven, omdat ik slechts gebruik had gemaakt van mijn vrijheid van meningsuiting. Alle correspondentie van de advocaat van Mokhtari heb ik in het bewuste blog geplaatst. Deze Safoan Mokhtari heeft vervolgens eveneens in 2018 aangifte van smaadschrift gedaan op politiebureau Balistraat. In verband hiermee ben ik in november 2018 door de recherche verhoord. Ook deze informatie heb ik in het bewuste blog geplaatst. In november 2019 heeft het Openbaar Ministerie de zaak van Safoan Mokhtari tegen mij geseponeerd. Mokhtari was inmiddels aangesteld als Projectleider Jeugd en Veiligheid in stadsdeel Zuidoost. Hij is dit nog steeds.

Ik kan niemand anders dan deze Safoan Mokhtari bedenken die opdracht heeft gegeven tot  intimidatie van mij in AH IJburg. Het is immers het dossier over Safoan Mokhtari van 2018 dat ik in mijn blog ‘Jongerenwerker Amsterda-IJburg koestert radicaal gedachtegoed’ op internet heb geplaatst. Het lijkt me bijzonder ongewenst dat een medewerker van de gemeente Amsterdam door middel van intimidatie probeert een hem onwelgevallig blog te laten verwijderen. Het kan niet anders dan dat de mannen die me in AH IJburg intimideerden in opdracht van Safoan Mokhtari hebben gehandeld.

Sindsdien voel ik me zeer onveilig in IJburg, omdat ik niet weet of deze mannen weer tref en waartoe zij in staat zijn, nu ik geen gevolg aan hun eis heb gegeven. Ik heb al meerdere keren rechtsomkeert gemaakt en de tram terug naar huis genomen, omdat ik me onveilig voelde. Het voelt erg wrang dat uitgerekend een medewerker van de gemeente Amsterdam hiervan naar alle waarschijnlijkheid de regisseur is.

Ik hoop oprecht dat u iets voor mij kunt betekenen. Het gaat me hierbij niet alleen om mijn eigen veiligheid maar ook die van Amsterdam!  Er is al meer dan genoeg ondermijnende zware criminaliteit in de hoofdstad.

Hoogachtend,

Xandra Lammers

Geef een antwoord