Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed

Sinds 2013 is Safoan Mokhtari (33), alias rapper Kami Kazi, ambitieus jongerenwerker in IJburg. Eerder woonde hij in Amsterdam-Geuzenveld, waar hij opgroeide en bevriend raakte met Ahmed Marcouch (PvdA), indertijd stadsdeelvoorzitter Slotervaart en inmiddels toekomstig burgemeester van Arnhem. Mokhtari was in stadsdeel Amsterdam Nieuw West, onder andere met zijn stichting 24-Karaat, opvallend maatschappelijk actief, mede voor de PvdA, voordat hij enige jaren geleden naar IJburg verhuisde.

Safoan Mokhtari, die in zijn jonge jaren verschillende keren vastzat, kwam tot zelfinzicht en koos het rechte pad. In zijn jeugdjaren haatte hij de Hollanders, zo is te lezen op de website ThePostOnline, die fragmenten van de autobiografie van Ahmed Marcouch publiceerde. Evenals de andere Marokkaanse jongeren die in zijn oude wijk Amsterdam-Geuzenveld haat jegens die’ kuthollanders’ koesterden. Inmiddels heeft hij echter het licht gezien en zijn eerdere houding van haat jegens de westerse samenleving omgezet in ‘liefde en positieve energie’.

Net als in Amsterdam Nieuw West is de bebaarde moslim Safoan Mokhtari in zijn nieuwe wijk, Amsterdam-IJburg,  dominant maatschappelijk aanwezig. Zo is hij betrokken bij het bestuur van Moskee IJburg en is hij initiator van het gesubsidieerde mediaproject www.whatsupijburg.nl, voor jongeren in IJburg. Bij de opening van het jongerencentrum IJtopia organiseerde de streng gelovige Mokhtari met  Moskee IJburg een Ifthar-maaltijd. Hij is deelnemer aan de door stadsdeel Oost gesubsidieerde website ‘Hallo IJburg’ en is lid van ‘Expeditie IJburg Rijker’, een initiatief ter verwelkoming van de statushouders, die vanaf eind 2017 hun (tijdelijke) containerbouw in IJburg zullen betrekken. Onlangs organiseerde hij namens Moskee IJburg en jongeren in IJburg met de gemeente Amsterdam een ‘Zomerfeest’ in het Ed Pelsterpark, IJburg. Hij is, op Facebook, dikke vrienden met ambtenaren van stadsdeel Oost / de gemeente Amsterdam en Thijs Reuten (PvdA), lid van het dagelijks bestuur Oost, die hem allen op handen dragen.

Bovendien koestert Mokhtari politieke ambities, die door prominent PvdA’er Ahmed Marcouch worden erkend. Het liefste zou hij voor de PvdA een Kamerzetel in het Nederlandse parlement bezetten. Zijn vriend Ahmed Marcouch is geregeld in IJburg te vinden, waar Mokthari en hij onder andere de bijeenkomst ‘Skot Die Torie, twee broerders, een pad’ organiseerden. ‘Ik mag mijzelf zijn mentor noemen’, schrijft Marcouch op zijn Facebookpagina. En ‘Safoan is één van die jonge mannen met Marokkaanse wortels die de buurtjongens van de duistere straat naar het rechte pad brengen.’

Wie jongerenwerker Safoan Mokthari volgt, ziet echter ook een duistere kant van hem opdoemen. Zo noemde hij in 2015 op Facebook een jongere in IJburg die vastzit een ‘Strijder’, die moet worden bevrijd. ‘Free de Strijder!’ zo luidde zijn devies. Ook gaf hij in 2014 bij een foto van zichzelf als Arabische strijder een verklaring voor zijn artiestennaam KAMI-KAZI. KAMI-KAZI staat voor: KROON ARABIEREN MITS ISLAMITISCH-KOGELS AAN ZIONISTISCHE INFILTRANTEN.

Kennelijk is deze voormalige hater van de westerse samenleving zijn oude houding niet wezenlijk kwijtgeraakt. Ook IJburg kampt met problematiek van voornamelijk Marokkaanse criminele jongeren. De vraag is of jongerenwerker Safoan Mokhtari geschikt is om deze jongeren op het rechte spoor te krijgen. Weg van de haat naar een ‘positieve’ houding jegens onze westerse samenleving. Zo te zien, is hij dat niet; hij vormt daarentegen met zijn radicale antiwesterse gedachtegoed zelf een risico voor de westerse samenleving.

Inmiddels heeft Mokhtari de bewuste foto van zijn Facebookpagina verwijderd (een printscreen ervan is ons bezit).

Donderdag 20 juli 2017

Share Button

3 gedachten over “Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed

  1. Pingback: Een antizionistisch zomerfeest in Amsterdam-IJburg - www.xandralammers.nl

  2. Pingback: Komst statushouders zal Amsterdamse VINEX-wijk IJburg verder verarmen - www.xandralammers.nl

  3. Pingback: Gedrag een burgemeester onwaardig - www.xandralammers.nl

Geef een reactie