Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed (Met update)

Printscreen afbeelding Facebookpagina Safoan Mokhtari, alias KAMI-KAZI (KroonArabierenMitsIslamitisch-KogelsAanZionistischeInfiltranten), als Arabische strijder

Sinds 2013 is Safoan Mokhtari (33), alias rapper Kami Kazi, ambitieus jongerenwerker in IJburg. Eerder woonde hij in Amsterdam-Geuzenveld, waar hij opgroeide en bevriend raakte met Ahmed Marcouch (PvdA), indertijd stadsdeelvoorzitter Slotervaart en inmiddels toekomstig burgemeester van Arnhem. Mokhtari was in stadsdeel Amsterdam Nieuw West, onder andere met zijn stichting 24-Karaat, opvallend maatschappelijk actief, mede voor de PvdA, voordat hij enige jaren geleden naar IJburg verhuisde.

Safoan Mokhtari, die in zijn jonge jaren verschillende keren vastzat, kwam tot zelfinzicht en koos het rechte pad. In zijn jeugdjaren haatte hij de Hollanders, zo is te lezen op de website ThePostOnline, die fragmenten van de autobiografie van Ahmed Marcouch publiceerde. Evenals de andere Marokkaanse jongeren die in zijn oude wijk Amsterdam-Geuzenveld haat jegens die’ kuthollanders’ koesterden. Inmiddels heeft hij echter het licht gezien en zijn eerdere houding van haat jegens de westerse samenleving omgezet in ‘liefde en positieve energie’.

Net als in Amsterdam Nieuw West is de bebaarde moslim Safoan Mokhtari in zijn nieuwe wijk, Amsterdam-IJburg, dominant maatschappelijk aanwezig. Zo is hij betrokken bij het bestuur van Moskee IJburg en is hij initiator van het gesubsidieerde mediaproject www.whatsupijburg.nl, voor jongeren in IJburg. Bij de opening van het jongerencentrum IJtopia organiseerde de streng gelovige Mokhtari met Moskee IJburg een Ifthar-maaltijd. Hij is deelnemer aan de door stadsdeel Oost gesubsidieerde website ‘Hallo IJburg’ en is lid van ‘Expeditie IJburg Rijker’, een initiatief ter verwelkoming van de statushouders, die vanaf eind 2017 hun (tijdelijke) containerbouw in IJburg zullen betrekken. Onlangs organiseerde hij namens Moskee IJburg en jongeren in IJburg met de gemeente Amsterdam een ‘Zomerfeest’ in het Ed Pelsterpark, IJburg. Hij is, op Facebook, dikke vrienden met ambtenaren van stadsdeel Oost / de gemeente Amsterdam en Thijs Reuten (PvdA), lid van het dagelijks bestuur Oost, die hem allen op handen dragen.

Bovendien koestert Mokhtari politieke ambities, die door prominent PvdA’er Ahmed Marcouch worden erkend. Het liefste zou hij voor de PvdA een Kamerzetel in het Nederlandse parlement bezetten. Zijn vriend Ahmed Marcouch is geregeld in IJburg te vinden, waar Mokthari en hij onder andere de bijeenkomst ‘Skot Die Torie, twee broerders, een pad’ organiseerden. ‘Ik mag mijzelf zijn mentor noemen’, schrijft Marcouch op zijn Facebookpagina. En ‘Safoan is één van die jonge mannen met Marokkaanse wortels die de buurtjongens van de duistere straat naar het rechte pad brengen.’

Wie jongerenwerker Safoan Mokthari echter volgt, ziet ook een duistere kant van hem opdoemen. Zo noemde hij in 2015 op Facebook een Marokkaans-Nederlandse jongere in IJburg die vastzit een ‘Strijder’, die moest worden bevrijd. ‘Free de Strijder!’ zo luidde zijn devies. Ook gaf hij in 2014 bij een foto van zichzelf als Arabische strijder een verklaring voor zijn artiestennaam KAMI-KAZI. KAMI-KAZI staat voor: KROON ARABIEREN MITS ISLAMITISCH-KOGELS AAN ZIONISTISCHE INFILTRANTEN (Zie afbeelding). Deze afbeelding kwam ik tegen nadat Safoan Mokhtari mij op Twitter een ‘lone wolf’ had genoemd, vanwege mijn steun voor Geert Wilders (PVV). De buitenwereld mocht bij nader inzien niets van zijn radicale uiting weten, want even nadat ik hem hierop had gewezen, werd deze door Mokhtari van zijn Facebookpagina verwijderd. Ook andere belastende YouTube-filmpjes werden door hem verwijderd.

Kennelijk is deze voormalige hater van de westerse samenleving zijn oude houding niet wezenlijk kwijtgeraakt. Ook IJburg kampt met problematiek van voornamelijk Marokkaanse criminele jongeren. De vraag is of jongerenwerker Safoan Mokhtari geschikt is om deze jongeren op het rechte spoor te krijgen. Weg van de haat naar een ‘positieve’ houding jegens onze westerse samenleving. Zo te zien, is hij dat niet; hij vormt daarentegen met zijn radicale antiwesterse gedachtegoed zelf een risico voor de westerse samenleving.

Donderdag 20 juli 2017

Update 1-6-2018: Sinds januari 2018 heeft Safoan Mokhtari een baan als Klantmanager Werk en Inkomen bij de gemeente Amsterdam.

7 gedachten over “Jongerenwerker Amsterdam-IJburg koestert radicaal gedachtegoed (Met update)

  1. Pingback: Commotie om een foto - www.xandralammers.nlwww.xandralammers.nl

  2. Wat praat jij toch veel onzin. Je bent niet veel beter dan je sterkste tegenstander. Gedraag je niet als belangrijk in ijburg. Je bent meer een grap dan een serieus persoon

    • Wat vind je precies onzin? Xandra Lammers legt hier het openlijk beleden antisemitisme bloot van een gemeenteambtenaar en jongerenwerker met veel invloed in Amsterdam IJburg. Wat vind je daar dan van? Erg makkelijk om af te geven op de boodschapper van het slechte nieuws!

  3. Pingback: Eiland van gelijk denkenden - www.xandralammers.nl

  4. Pingback: Gedrag een burgemeester onwaardig - www.xandralammers.nl

  5. Pingback: Komst statushouders zal Amsterdamse VINEX-wijk IJburg verder verarmen - www.xandralammers.nl

  6. Pingback: Een antizionistisch zomerfeest in Amsterdam-IJburg - www.xandralammers.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.