Komst statushouders zal Amsterdamse VINEX-wijk IJburg verder verarmen

Brug Haveneiland-West

Tijdens de vluchtelingentsunami van 2015 hebben miljoenen met boten de oversteek naar Europa gewaagd, hierbij geholpen door mensensmokkelaars. Een deel van hen, met name Syrische islamieten, kwam naar Amsterdam.

De gemeente Amsterdam besloot in 2016 dat ook in VINEX-wijk IJburg statushouders moesten worden gehuisvest en wees hiervoor, zonder inspraak, een lap grond zonder economische waarde aan, op Haveneiland-West. Kavel 13A, aan de Daguerrestraat, een braakliggend niemandsland dat voornamelijk door koophuizen wordt omringd in een typisch IJburgs wijkje, aangetast door de Wijk zonder Scheidslijnen, die de gemeente Amsterdam indertijd, zonder overleg of inspraak, in de VINEX-wijk had ingevoerd. De Wijk zonder Scheidslijnen, waarbij mensen van ‘allerlei pluimage’ zonder enig beleid kriskras door elkaar werden gemengd, wordt vanaf januari 2018 ‘verrijkt’ door 90 islamitische voornamelijk Syrische statushouders. Zij zullen in containerwoningen zonder buitenruimte worden gehuisvest.

De gemeente wil ons nu doen geloven dat deze ontwikkeling een ‘verrijking’ betekent voor IJburg. Om deze blijde boodschap te verkondigen  ̶  en de IJburgers zand in de ogen te strooien  ̶ , heeft een aantal mede-IJburgers zich gemeld. Ook Kami-Kazi (Kroon Arabieren Mits Islamitisch-Kogels Aan Zionitische Infiltranten), de Marokkaanse jongerenwerker van IJburg, is weer van de partij. Het kan bijna geen toeval zijn, maar deze jongerenwerker is tevens betrokken bij het bestuur van Moskee IJburg, gevestigd in een tijdelijke huurruimte in het ernaast gelegen Blok 13B. Deze moskee met een radicale signatuur zal de nieuwe islamitische bewoners meer dan verwelkomen.

Naar het belang van de andere deelnemers van Expeditie IJburg Rijker is het gissen. Dat IJburg TV aan het onzalige project deelneemt, is verre van vreemd. Het doel van deze ‘nieuwszender’ is immers om slechts de ‘successen’ van IJburg te melden. En aangezien de Wijk zonder Scheidslijnen vrijwel geen successen kent, moet je als rechtgeaard medium wel een draai aan de werkelijkheid geven, wil je althans blijven uitzenden.

De waarheid ten slotte is dat de komst van de statushouders geen ‘verrijking’, maar een verdere verarming van IJburg betekent. De huizenprijzen van het toch al weinig geliefde Haveneiland-West zullen verder dalen. De verpaupering van de eens zo fraaie bruggen van het eiland laten al zien dat de gemeente IJburg in de steek heeft gelaten. De komst van statushouders bevestigt dit alleen maar.

Geef een reactie