IJburg krijgt tolerantiebank

joris_ivensplein

Joris Ivensplein, IJburg

Op 16 november 2016 krijgt het Joris Ivenplein een bank voor tolerantie en diversiteit. Half juli kreeg het plein nog een mobiel steunpunt van de politie. Omwonenden ervan en winkeliers van het aangrenzende winkelcentrum worden sinds enige tijd geplaagd door criminele Marokkaanse jongeren. Politie en gemeente zouden via het steunpunt toezien op handhaving. Ruim een week na de opening was er al een aanslag op het steunpunt gepleegd. Jongeren hadden geprobeerd het houten huisje in de fik te steken; de ruiten ervan waren vernield. Nog geen half jaar nadat het steunpunt op het plein is geplaatst, is er alweer sprake van verhuizing naar een andere locatie, te weten de Pampuslaan. Naar de reden hiervan is het gissen.

Het was al wel bekend dat het Amsterdamse bestuur een oogje dichtknijpt als het gaat om criminele allochtone jongeren, onder wie bewoners van IJburg lijden. Voor de schaduwzijde van diversiteit heeft het bestuur alle begrip: het zijn immers kwajongenstreken van allochtone, kansarme jongeren. Dit wordt zowel gezegd van vuurwerkbommen in de brievenbussen van oude mensen met rondvliegend ijzer in de gemeenschappelijke hal als gevolg, als van vernieling van het mobiele steunpunt. Als jongeren winkels terroriseren in het winkelcentrum, wordt dit gebagatelliseerd. In reactie hierop surveilleert de politie in en rond het winkelcentrum nog minder dan ervoor en is er opnieuw minder handhaving. Politiebureau IJburg sloot de deuren al, in januari 2016.

Het wekt dan ook verbazing dat het stadsdeel komende week op het Joris Ivensplein een tolerantiebank voor diversiteit laat plaatsen. Is dit een statement voor tolerantie of tegen intolerantie? Worden de bewoners geacht tolerant te zijn voor criminaliteit? Of intolerantie af te wijzen? Intolerantie en criminaliteit in IJburg zijn juist het gevolg van diversiteit. Vele herhuisvestingkandidaten hebben hun weg vanuit Nieuw-West en Zuidoost naar IJburg gevonden, onder wie zeer veel multiprobleemgezinnen, met criminele jongeren. Safoan Mokhtari van 24-Karaat, eerder actief in Nieuw-West, en stadsdeel Oost plaatsen op de Dag van Tolerantie een bank van diversiteit en tolerantie in IJburg. Tolerantie moet kennelijk van één kant komen; de wens is immers dat goedwillende bewoners van IJburg tolerant zijn voor de duistere kanten van diversiteit, waaronder criminaliteit. Dat bewoners een oogje dichtknijpen bij intolerantie die van diversiteit het gevolg is, zoals homohaat, vrouwenhaat of dedain voor de vrijheid van meningsuiting. Dit is ijdele hoop, want het zal nooit gebeuren!

Geef een reactie