Stadsdeelvoorzitter Oost vindt vernieling mobiel steunpunt IJburg goede zaak

img_20160815_135245

Herstelde ruit mobiel steunpunt IJburg, Joris Ivensplein

Het mobiele steunpunt van Politie, Handhaving Openbare Ruimte, Dynamo jongerenwerk en Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) , opende in juli 2016 de deuren. Een houten huisje voor het doel van extra toezicht en handhaving. Onherkenbaar als zodanig en zonder afschrikwekkend uiterlijk. Toch was het nog maar anderhalve week open of de criminele jongeren wilden het al afbranden. Het bleef bij een poging, die brandsporen naliet. Maar daags erna kwamen de jongeren terug en vernielden de glazen toegangsdeur.

Het Joris Ivensplein is sinds enige tijd een hangplek van Marokkaanse jongeren. Er heerste wel een grimmige sfeer. Tot voor kort hingen de jongeren op en rond de trappen naar het achtergelegen Piet Zwarthof. Ze draaiden er Arabische muziek. Ze veroorzaakten overlast voor de omwonenden, gooiden eieren naar de balkons. Ze hingen in groepen binnen portieken bij de winkels. Op de trappen werden plantenbakken geplaatst om het hangen te ontmoedigen.

Bij het vernemen van het nieuws over de vernieling van het mobiele steunpunt was de stadsdeelvoorzitter Oost (D66) allerminst geschokt. Integendeel, hij vond het juist ‘goed’. Het betekende dat het initiatief, dat het veiligheidsgevoel van omwonenden moet vergroten, niet ongemerkt was gebleven bij jongeren die kwaad in de zin hadden. Op deze wijze konden ze hun agressie heerlijk uitleven. Weliswaar op kosten van de gemeenschap, maar waarover hebben we het.

Nadat de toegangsdeur was hersteld, hing er het woord ‘Love’ vanwege de gemeente en de politie achter het glas. De boodschap was helder: ondanks alles houden we van jullie. Ga gerust zo verder, leek het bestuur te zeggen. Aan ons zal het niet liggen. Duidelijk was wiens zijde het bestuur koos, die van de jongeren en niet die van de geplaagde omwonenden. De politie is sindsdien onzichtbaar. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Kennelijk nemen politie en politiek dit risico van harte. Intussen blijft het Joris Ivensplein een geliefde hangplek voor Marokkaanse jongeren. De boodschap van het bestuur is bij de jongeren kennelijk geland, want sinds kort hangt de groep bij het mobiele steunpunt. Een plek die je als bewoner liever mijdt.

2 oktober 2016

Geef een reactie