Omvolkingstheorie heeft het niet over kleur maar over cultuur

Als ik mensen de omvolkingstheorie hoor prediken en het woord ‘witten’ valt, haak ik direct af. De theorie gaat er weliswaar vanuit dat een elite willens en wetens de oorspronkelijke westerse bevolking vervangt door niet-westerlingen met alle gevolgen van dien, maar het gaat bij deze theorie over cultuur en niet over kleur. Mijn ervaringen in Amsterdam-IJburg hebben me geleerd dat deze theorie hout snijdt.  In de door de socialistische PvdA gecreëerde multiculturele wijk IJburg maken, hoewel zij de minderheid vormen, de islamitische bewoners inmiddels de dienst uit. Helaas viert criminaliteit er hoogtij en heeft de autochtone meerderheid het te accepteren. Misstanden worden onder de pet gehouden, omdat verhuizen anders geen optie meer is. Ik vermoed dat het de elite te doen is om electoraal gewin. Nieuwkomers stemmen immers veelal ‘progressief’ links.

In Amsterdam-IJburg liep, toen ik er nog woonde, een opvallende bewoner rond die op Geert Wilders stemde. Elke verkiezing hing hij een poster van Wilders voor zijn raam en wachtte hij in spanning af of er een steen door zijn ruit ging. De IJburgse goegemeente vond hem provocatief, terwijl de ene ruit na de andere werd gesierd met posters van de linkse elite, van PvdA en GroenLinks. Uiteindelijk is de man door de bewoners van zijn multiculturele appartementengebouw weggepest.

Lang meed ik hem, omdat hij elke onregelmatigheid in je uiterlijk met nauwelijks verholen afschuw direct ontdekte. Toen ik hem eens vertelde dat ik van Italiaanse afkomst was, keek hij me vies aan. Hij vertelde me dat hij zich evenals een bekende journalist anoniem op duistere besloten fora begaf waar de omvolkingstheorie werd verkondigd. Dat verbaasde me niets.

Mensen die een wit Europa nastreven, jagen een fantoom na. Wit bestaat niet. Wit bestaat alleen in nazi-Duitsland, het is een verzinsel. Wie immers is er honderd procent blank? Het gaat om de joods-christelijke cultuur die je wilt behouden, niet om het ‘superieure’ witte ras. Onze westerse cultuur is het alleszins waard om voor te vechten.

Geef een reactie