Groen getto Amsterdam-IJburg

Onlangs verscheen in een tweet, op Twitter, een filmpje over windmolenpark Amsterdam-IJburg. Ik had al wel vaag vernomen dat er een plan was voor het plaatsen van windmolens in IJburg. maar dacht dat deze bij het nieuwe Buiteneiland waren gepland. Rot voor de kopers daar, waar ook al een IJmeerverbinding was voorzien, maar een ver-van-mijn-bed-show.

Bij het bekijken van deze YouTube-video zag ik tot mijn verbijstering dat de windmolens vanaf het Steigereiland langs de Bert Haanstrakade in het IJmeer waren geplaatst, op 300 meter van de huizen. Windturbines van wel 200 meter hoog, met andere woorden: horizonvervuiling, geluidsoverlast, waardevermindering van de huizen (10 tot 15%) en slagschaduw. Ook zou er één verrijzen in het Diemerpark, tergend grenzend aan goudkust Lisdoddelaan. Nachtmerrie Amsterdam-IJburg was hiermee definitief een feit.

De ontspanning van wonen aan het IJmeer was immers werkelijk de enige reden dat de Wijk zonder Scheidslijnen IJburg nog enigszins leefbaar was geweest. Het Diemerpark was inmiddels al een no-go-area voor kansrijke tieners, met een structurele stroom aan berovingen door (minderjarige) kansarme jongeren. Het Ed Pelsterpark was al verworden tot een dealershotspot, waar de politie een 4-fasenaanpak had geïntroduceerd om de jongerenoverlast er te keren. Het Theo van Gogh park was dan misschien nog het enige groen dat niet besmet was, maar wel gelegen nabij de horrorschool IJburg College en aan de door criminaliteit geteisterde Pampuslaan.

De vraag dringt zich intussen onherroepelijk op wie er de maagdelijk witte BH-brug naar Amsterdam-IJburg binnenkort nog neemt behalve de bewoners, die in de wijk gevangen zitten als gevolg van de afbraakprijzen van hun huizen. De kapitaalvernietiging van de duurste Vinex-wijk van heel Nederland is ongekend.

En dan rijst de vraag waarom het Amsterdamse bestuur IJburg en zijn bewoners eigenlijk haat? De Vinex-wijk die van de socialistische elite al geen suburb mocht zijn om middenklassengezinnen voor de stad te behouden, maar in plaats daarvan een socialistische heilstaat moest worden; een rood getto. En nu is er dan de ecologische elite, die rondom heel IJburg windmolens wil laten verrijzen, waardoor de wijk in één klap bovendien een groen getto wordt. Groenrood getto Amsterdam-IJburg.

Geef een reactie