Autochtonenhaat

20170318_135122

Waarom verhuis je niet?, is een terugkerende vraag wanneer je de mislukkingen van de multiculturele samenleving in IJburg benoemt. Deze autochtonen, die om welke reden dan ook in de grote steden blijven hangen, kunnen er beter vertrekken, is het advies. Binnen niet al te lange tijd vormen autochtonen er bovendien een minderheid. De Amsterdamse hoogleraar Maurice Crul (Vrije Universiteit Amsterdam) start binnenkort een onderzoek naar de integratie van de autochtone minderheid in deze nieuwe werkelijkheid, waaronder die van vinexwijk IJburg, die onder andere focus is van onderzoek. Het devies van het onderzoek is dat autochtonen moeten integreren in de nieuwe werkelijkheid, waar de niet-westerse meerderheid de dienst uitmaakt. Niet andersom. 

Sinds 2007 schrijf ik over het mislukken van de multiculturele samenleving in IJburg, waar de sociaaldemocratische gemeente een socialistische heilstaat wilde verwezenlijken. Hoewel de vinexwijk als middenklassewijk door de gemeente en corporaties in de markt was gezet, bleek alras, na oplevering van de sociale woningbouw, dat het tevens een wijk was waar de middenklasse gedwongen was samen te leven met de onderklasse vanuit de achterstandswijken, waaronder Nieuw-West en Zuidoost, met name op het ‘stedelijke’ Haveneiland. In een brochure van 2003 van de gemeente was immers te lezen: ‘De basis van de stedenbouwkundige opzet van het Haveneiland West is een rasterverkaveling, die het eiland verdeelt in 37 blokken. Per blok is een programma opgesteld met woningen in verschillende prijsklassen, met een- en meergezinswoningen en voorzieningen. Voor de sociale sector is de gemiddelde woninggrootte 86 m2, wat vrij groot is vergeleken met sociale huurwoningen in de ‘oude’ stad. Hiermee verhoogt IJburg de kwaliteit van de stedelijke sociale woningvoorraad. Dit kan de gewenste doorstroming op gang brengen vanuit Amsterdamse wijken die hard toe zijn aan een ingrijpende vernieuwing …’ (Bron: Voorzieningen op IJburg, het programma voor wonen, werken en vrije tijd)

In 2006 werden de eerste blokken met sociale woningbouw opgeleverd, waarin grote groepen Surinamers en Antillianen vanuit de stedelijke vernieuwing in Zuidoost werden geplaatst. De sfeer op het nieuwe eiland veranderde van gezellige pioneerswijk, met als supermarkt een tent, in een wijk met ineens een ronduit vijandige sfeer. Voor het nieuw opgeleverde winkelcentrum ging het in 2007 mis. Een groep Antilliaanse en Surinaamse jongeren mishandelden een vrouw, die als gevolg hiervan naar het ziekenhuis werd vervoerd. Er was geen politiepost op het eiland. De vrouw zat, nadat ze uit het ziekenhuis was ontslagen, dagenlang opgesloten in haar nieuwe huurhuis met uitzicht op dezelfde groep jongeren. Toen ik in 2007 deze misstand in een blog aan de orde stelde, werd ik uitgemaakt voor NSB’er. De Hollanderhaat kon niet groter zijn.

Vanaf 2008 arriveerden Marokkaanse groepen als gevolg van de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. Deze verplaatsing had weer een heel eigen dynamiek. Om de dag werd er bij een ondernemer een ruit ingeslagen. Bij enkele ondernemers werd meerdere keren ingebroken. Sommige hielden het voor gezien. Ook bij de recent geopende Deen werd opnieuw een ruit aan gort geslagen. Jeugdcriminaliteit vierde en viert hoogtij in deze peperdure vinexwijk. De decadentie en het verval van links kan niet duidelijker zijn.

Op Haveneiland West kwam al snel een vlucht van kopers op gang die tot op heden voortduurt. Dagelijks hoor je over mensen die het eiland ontvluchten als gevolg van de sfeer van intimidatie door Marokkaanse jongeren. Sinds de politiepost in IJburg is gesloten, lijken deze jongeren in en rond het winkelcentrum en op de straten van het Haveneiland de dienst uit te maken. Het veiligheidsgevoel op Haveneiland Oost is al verdampt als sneeuw voor de zon (bron: veiligheidsmonitor).

De vraagstelling van de professor, die met zijn onderzoek veel Europees geld binnenhaalt, getuigt van een vooroordeel. Alsof het aan de autochtone minderheid in de grote steden te wijten is dat de integratie van niet-westers allochtonen is mislukt. Het mislukken van de integratie van niet-westerse allochtonen is mede te wijten aan de autochtonenhaat van mensen als professor Crul.

Geef een reactie