IJburg College blijkt horrorschool (Met updates)

IJburg College, aan het Theo van Gogh-park

Afgelopen zaterdag kwam Het Parool met een nieuw hoofdartikel over misstanden in vinexwijk IJburg, deze keer op en rond het gloednieuwe IJburg College. Wie op de volstrekt ondoor­zichtige site van de school rondkijkt, zoekt lang naar informatie over de aard van het beestje. Het blijkt te gaan om een middelbare school met een Havo-, VMBO- en VWO-afdeling.

De oplevering van het nieuwe schoolgebouw, in april 2011, was even slikken; de nieuwe school leek een duister monster uit een horror­game. Je zou er maar op uitkijken; het zou je school maar zijn. Dit ‘gedrocht’ kon niets goeds opleveren. In september van 2011 ging het eerste schooljaar van start. Op hoop van zegen.

Maar alle hoop op een goede afloop bleek al snel ijdel. Drie jaar na het eerste leerjaar ontving de Havo-afdeling van het nieuwe IJburg College het predicaat ‘zwakke school’; de eerste deuk in de reputatie. En afgelopen zaterdag kwam met de publicatie van Het Parool-arti­kel de genadeklap.

Rond het college liggen bij de desolate haven verlaten straten, waar je slachtoffers eenvoudig heen kunt lokken voor criminele activitei­ten, zoals het artikel in Het Parool beschrijft. Ongestoord konden leerlingen en niet-leerlingen, die hiervoor zelfs uit Almere kwamen, jarenlang hun gang gaan en medeleerlingen afpersen, mishandelen, bedreigen en beroven. Hoewel de schoolleiding ervan wist, werd deze jeugdige criminelen geen strobreed in de weg gelegd.

Vandaag meldt Het Parool dat ouders van slachtoffers van deze crimi­nele praktijken nul op rekest kregen van de schoolleiding. In plaats van het probleem met wortel en al aan te pakken, werd slachtoffers geadviseerd om maar een andere school te zoeken. Ouders werd bo­vendien dringend geadviseerd met deze slechte berichten niet naar de pers te stappen; dan zou de deur dichtgaan. De criminele bendes, die al vanaf 2012 slachtoffers maakten, konden zo niet één jaar maar jarenlang ongestoord hun gang gaan.

En niet alleen de schoolleiding, maar ook de politie en het stadsdeel hielden de zaak onder de pet. Hoewel de school, de politie en stads­deel Oost wisten van de criminele praktijken die zich op en rond de horrorschool afspeelden, zwegen ze als het graf. Dit is niet verba­zingwekkend, aangezien zowel het stadsdeel, de school als de politie deel uitmaken van het samenwerkingsverband Coalitie IJburg, ter verspreiding van het concept Wijk zonder Scheidslijnen. Een con­cept waarbij mensen van ‘allerlei pluimage’, in duistere, gemengde woonblokken, worden geacht samen te leven. Zowel de reputatie van de school als die van het concept moesten worden gered. Goed dat Het Parool de beerput van het IJburg College heeft geopend; een horrorschool die je als ouder beter kunt mijden. Nu de beerput van de Wijk zonder Scheidslijnen nog.

8-11-2014

Update 12-11-2014: Navraag leert dat zowel de daders als de slachtoffers van de afpersingspraktijken van IJburg komen. De criminele prak­tijken bestonden uit doodsbedreigingen, berovingen en mishande­lingen. Op woensdag 5 november zijn er vijf aanhoudingen verricht. Het Parool meldt dat de daders inmiddels zijn ‘heengezonden’. Een van de slachtoffers zit uit angst voor de daders ‘ondergedoken’, aldus een leerling van het college.

De ICT-afdeling van het IJburg College was vandaag vanwege twee inbraken gesloten. De inbraken vonden plaats nadat Het Parool over de ernstige misstanden had bericht. Het lijkt er inmiddels op dat de school door criminaliteit wordt geteisterd. De criminaliteit, die het IJburg College in een persbericht probeert af te doen als ‘geisoleerde incidenten’, lijkt van structurele aard.

Het Parool meldt verder dat de gemeentelijke onderwijsdienst een onderzoek instelt naar de ernstige misstanden op het IJburg College. De landelijke onderwijsinspectie ziet geen aanleiding voor het instel­len van een onderzoek.

Update 14-12-2014: Het Parool bericht dat de ChristenUnie inmiddels kamervragen over de verontrustende ontwikkelingen op het IJburg College  aan verantwoordelijk minister Opstelten heeft gesteld.

De ICT-afdeling van het IJburg College was vandaag vanwege twee inbraken gesloten. De inbraken vonden plaats nadat Het Parool over de ernstige misstanden had bericht. Het lijkt er inmiddels op dat de school wordt geteisterd door criminaliteit. De criminaliteit, die het IJburg College in een persbericht probeert af te doen als ‘geisoleerde incidenten’, lijkt van structurele aard.

Het Parool meldt verder dat de gemeentelijke onderwijsdienst een onderzoek instelt naar de ernstige misstanden op het IJburg College. De landelijke onderwijsinspectie ziet geen aanleiding voor het instel­len van een onderzoek.

8 november 2014, 14.42 u.

Update 15-12-2014: Het Parool bericht dat de ChristenUnie inmiddels kamervragen over de verontrustende ontwikkelingen op het IJburg College aan verantwoordelijk minister Opstelten heeft gesteld.

Update 17-2-2018: Het IJburg College is inmiddels niet alleen in moreel maar ook in financieel opzicht in verval geraakt, gezien de recente publicaties over het financieel wanbestuur van de school. Een faillissement ligt in het verschiet. De school is onder toezicht van de schoolinspectie gesteld.

Update 9-7-2019 De schoolinspectie concludeert in een onderzoeksrapport dat twee afdelingen van het IJburg College onvoldoende zijn, zo bericht Nu.nl. Zowel het atheneum en het VMBO presteren niet naar behoren. De mavo-afdeling van de school presteert verder zwak.

Update 29-10-2020: Op maandag 26 oktober heeft een leerling van het IJburg College medeleerlingen met een mes bedreigd, zo meldt het Parool. De bewuste leerling zou opgefokt naar school zijn gekomen en in de gymzaal het mes hebben getrokken. De toedracht is nog onbekend. De leerling overgedragen aan de politie en geschorst, zo meldt de school. De directeur zegt in een reactie: ‘Gelukkig zijn incidenten op het IJburg College een uitzondering. Wij zijn ons bewust dat ondanks alle preventieve maatregelen die wij als school treffen helaas niet alles voorkomen kan worden.’.

Update 9 juli 2022: Het Parool bericht vandaag dat op het IJburg College, een school voor voorgezet onderwijs, VMBO, Havo en Atheneum, een uittocht van docenten is begonnen als gevolg van de gewelddadige sfeer die er op de school heerst. Docenten wordt door de leiding ontraden om de politie in te schakelen, waardoor docenten zich aan hun lot voelen overgelaten. Sommigen van hen sluiten zich bij incidenten uit veiligheid zelfs op in een vertrek van de school.

Bij de start van het IJburg College waren er 1400 leerlingen en inmiddels zijn het er 840. Het IJburg College verandert langzaam maar zeker van een gemengde school in een ‘zwarte’ school, hetzelfde lot dat de Olympus school op het gemengde Haveneiland-West was beschoren. Kansrijke ouders plaatsen hun kinderen liever op  een goede school, veelal binnen de ring van Amsterdam, aangezien het IJburg Colege, 11 jaar na oprichting, inmiddels een bijzonder slechte reputatie heeft.

 

Geef een reactie