Wijk zonder Scheidslijnen IJburg kent geen successen

IMG_20141202_133323
Vandalisme nieuw bedrijf IJburglaan

Dankzij de motie van de VVD ‘Menging sociale huur/koop IJburg’ werd afgelopen dinsdag in de Bestuurscommissie Oost een pittig debatje (vanaf 1:00:00 min.) over de Wijk zonder Scheidslijnen IJburg gevoerd. De blijde boodschap van het socialistische experiment Wijk zonder Scheidslijnen werd wederom verkondigd. Tandenknarsend zat ik te luisteren, terwijl het bestuur van stadsdeel Oost de successen van de Wijk zonder Scheidslijnen bejubelde. Welke successen, vroeg ik me af. Het experiment kende alleen maar mislukkingen.

Sloophuizen
Amsterdam heeft op het Haveneiland van IJburg dit sociale experiment ingevoerd zonder dat het toezag op de uitvoering ervan. De woningcorporaties, die er eerst de koophuizen in de verkoop deden om met de opbrengst ervan de huurhuizen te kunnen betalen, zijn verantwoordelijk voor de implementatie. De bouwblokken van IJburg zijn indertijd uitgegeven aan de corporaties, de Key, Stadgenoot, Waterstad, waarvan een deel weer is gefuseerd of werd overgenomen door ontwikkelaars. Het experiment van de Wijk zonder Scheidslijnen werkte zo: In de achterstandswijken van Amsterdam werden huizen gesloopt, zodat in deze wijken geld kon worden verdiend met de bouw en verkoop van koophuizen, terwijl In IJburg sociale huurhuizen voor grote gezinnen werden gebouwd. De bewoners van de sloophuizen, vaak probleemhuurders, werden van de ene naar de andere corporatie geschoven, zodat ze zonder dossieroverdracht in IJburg belandden. Soms van een straat in Slotervaart-Overtoomse Veld naar een straat op het Haveneiland tegenover (dure) koophuizen, en even zo vaak in woonblokken tussen kopers en andere sociale huurders, onder wie kwetsbare huurders, zoals ouderen; minder- of invaliden.

Getto
In Blok 19 op Haveneiland-West ging het voor het eerst faliekant mis. In dit blok van (middel)dure koop en sociale huur werden vijf multiprobleemgezinnen naast elkaar geplaatst, wat direct grote spanningen veroorzaakte en wat zelfs de landelijke pers haalde. Blok na blok werden op Haveneiland-West vervolgens de fouten herhaald; ook in andere blokken op het eiland plaatsten de corporaties verschillende multiprobleemgezinnen in de gemengde woonblokken. Een koper van een huis in het dure segment in een gemengd blok op Haveneiland-West is in de zomer van 2013 de wanhoop nabij en schrijft aan het stadsdeel: ‘… inmiddels worden we onder de voet gelopen door een criminele jeugdgroep die overlast veroorzaakt, inbraken pleegt, in verboden middelen lijkt te handelen en bewoners bedreigt … Ik hoop op een rustig weekend verder, want ik pak mijn biezen en ga voor de rest van de dag elders vertoeven want ik ben er helemaal klaar mee. In wat voor soort getto zijn wij met onze jonge gezinnen hier terechtgekomen! Om moedeloos van te worden…’ Intussen is zijn huis in de verkoop en hoopt hij dat hij zo snel mogelijk van IJburg kan verhuizen.

Onder de pet
En dan zijn er op het Haveneiland de ‘sociale’ woonblokken, voor kwetsbare huurders. Ook hier mislukte de Wijk zonder Scheidslijnen volledig, met misstanden die breed zijn uitgemeten in de pers. Allereerst waren er de hoogoplopende spanningen in horrorblok Witte Kaap van De Alliantie, waar nietsvermoedende oudere huurders met psychiatrische probleemhuurders werden gemengd. De huurders in dit blok zijn inmiddels, voorzover ze konden, verhuisd naar buiten IJburg. En dan is er in ‘mijn’ straat het ‘sociale’ blok dat 10 jaar na oplevering in verregaande fysieke ontbinding verkeert, met gebroken ramen en leegstand. Kwetsbare huurders in dit blok werden met mooie beloften vanuit goede wijken naar IJburg gelokt. De 24-uurszorg werd er niet geboden en leegstaande huurhuizen worden gevuld met probleemhuurders. Verhuizen is voor deze huurders geen optie. Ze zitten net als de kopers gevangen in de Wijk zonder Scheidslijnen. Volgens dit concept zijn vele nachtmerrieblokken verspreid over het Haveneiland verrezen. De PvdA heeft met het experiment Wijk zonder Scheidslijnen een monster van Frankenstein gecreëerd, waarin via Coalitie IJburg alle partijen die werkzaam zijn in IJburg, zoals de politie, het IJburg College, de corporaties, betrokken zijn. Het doel is successen te delen; mislukkingen worden onder de pet gehouden. Zie de recente ernstige misstanden op het IJburg College, waarbij IJburgse jongeren andere IJburgse jongeren afpersten, bedreigden en mishandelden. En de PvdA is niet te stoppen.

Zondag 7 december 2014 door Xandra Lammers
 

Nieuw! Sociaal experiment IJburg Vinexwijk in verval

9200000047208258bestelbutton            

Eén gedachte over “Wijk zonder Scheidslijnen IJburg kent geen successen

Geef een reactie