Ook Rieteiland worstelt met Wijk zonder Scheidslijnen IJburg (met update)

IMG_20150418_132444_panorama

Hekken op het Grote Rieteiland

Sinds enige jaren worden kopers van het Kleine en Grote Rieteiland door het stadsdeel geplaagd vanwege hekken. Hekken zijn in de visie van de Wijk zonder Scheidslijnen uit den boze. En laten deze indertijd nu net ter bescherming van hun eigendommen zijn geplaatst. Door de gemeente. Toen ze er niet stonden, zaten er hele gezinnen in hun tuinen. De tuinen van de villakopers grenzen aan een dijk. Prachtig wonen aan het water. Een recht van overpad leidt naar de eigen steiger aan het water. De dijk is een primaire waterkering, die niet mag worden beschadigd. De hekken moeten dus wel blijven staan, want als ze weg zijn, zullen de kinderen van IJburg, die 40% van de wijk uitmaken, vanaf de dijk het water ingaan en deze aantasten. Wel kunnen de hekken worden verplaatst. Nu schermen de hekken nog de hele dijk af, maar als ze een kwartslag worden gedraaid, wordt het deel van de dijk bij de bruggen openbaar. Aanstaande maandag zal dit dan ook plaatsvinden.

De gezinnen die in de straten van IJburg wonen, kijken verlekkerd naar die huizen met tuinen bij het water. Zij willen gebruikmaken van de strook bij de brug. Zitten en vissen zijn de enige activiteiten die ze er mogen ontplooien. Er mag niet worden gerecreëerd, evenmin mogen ze via de dijk het water in; de dijk is en blijft een primaire waterkering.

En dan zijn er de kansenjongeren van IJburg; de lievelingen van het stadsdeel; de Coalitie IJburg, van de Wijk zonder Scheidslijnen. Zij zullen de dijk bij en onder de bruggen gebruiken om vanaf de bruggen het water in te springen en te duiken. Een op warme dagen in heel IJburg terugkerend ritueel. Het is weliswaar verboden, maar gehandhaafd wordt er niet Zij worden door omwonenden het meest  gevreesd. Grote groepen kansenjongeren gebruiken de bruggen van IJburg om te pronken met hun duikkunsten. Enkele kopers zijn om die reden al verhuisd. De overlast van de Wijk zonder Scheidslijnen strekt zich  inmiddels uit tot aan de ongemengde enclaves van het Kleine- en Grote Rieteiland. Ook deze eilanden worstelen met de gevolgen van de Socialistische Heilstaat. Hekken zijn er verboden. De Wijk zonder Scheidslijnen verspreidt zich over heel IJburg.

Update 19-8-2015: De bestuursrechter heeft het besluit van stadsdeel Oost tot verplaatsing van de hekken inmiddels vernietigd, aangezien de belangenafweging niet goed heeft plaatsgevonden. De belangen van het stadsdeel tot verplaatsing was illusoir, aangezien de vrij te komen openbare ruimte niet kon worden gebruikt. Een mooi voorbeeld van burgertje pesten.

Zondag 19 april 2015 door Xandra Lammers

Geef een reactie