Sloppenblok in de straat

IMG_20160513_162749 (klein)

Kavel 13A

Gisteren viel er een envelop van de gemeente Amsterdam in de bus. Er zat een brief in over tijdelijke bebouwing van een lege kavel verderop in de straat, ondertekend door de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Oost. Er zal tijdelijke bebouwing verrijzen, waar asielzoekers met een verblijfsstatus en studenten in zullen worden gehuisvest; de menging is in het kader van de integratie. Sinds de asielzoekersinvasie vanuit met name Syrië in 2015 op gang kwam, kampt Nederland met het probleem van de huisvesting van de vele asielzoekers. Er zouden tienduizenden prefabhuizen uit de grond worden gestampt, liefst in woonwijken, vanwege de integratie. Zo moest heel Nederland verworden tot één grote sloppenwijk. Lees verder