Sloppenblok in de straat

IMG_20160513_162749 (klein)

Kavel 13A

Gisteren viel er een envelop van de gemeente Amsterdam in de bus. Er zat een brief in over tijdelijke bebouwing van een lege kavel verderop in de straat, ondertekend door de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Oost. Er zal tijdelijke bebouwing verrijzen, waar asielzoekers met een verblijfsstatus en studenten in zullen worden gehuisvest; de menging is in het kader van de integratie. Sinds de asielzoekersinvasie vanuit met name Syrië in 2015 op gang kwam, kampt Nederland met het probleem van de huisvesting van de vele asielzoekers. Er zouden tienduizenden prefabhuizen uit de grond worden gestampt, liefst in woonwijken, vanwege de integratie. Zo moest heel Nederland verworden tot één grote sloppenwijk.

Hoewel ik naïef was en dacht dat vinexlocatie IJburg dit lot zou worden gespaard, moet ook deze wijk er nu aan geloven. Verderop in de straat verrijst op korte termijn een sloppenblok, een veredeld Calais. De lege kavel ligt plusminus 100 meter van de radicale Moskee op IJburg en vlakbij het winkelcentrum, waar de AH al enkele schappen halalvoedsel heeft ingericht. De statushouders zijn alleenstaand; honderden ‘testeronbommen’ worden voor maximaal 10 jaar ondergebracht in huizen van 21m2.

De kavel is omgeven door koophuizen met jonge gezinnen, die de braakliggende grond gebruikten als een speelplaats. Na de bebouwing zal grond overblijven als speelplek, die de gezinnen met de (jonge) mannen zullen delen. De huizen worden in één kwartaal uit de grond gestampt. Alras zullen er schotels verschijnen aan de gevels van het nieuwe sloppenblok. Er zullen bebaarde mannen in lange gewaden over het eiland lopen. De uitstraling op de omliggende behuizing laat zich denken; de hele buurt verandert in een sloppenwijk. De gemeente heeft al aangegeven dat inspraak vrijwel zinloos is. Hoewel de brief van de stadsdeelvoorzitter meldt dat het besluit van de inspraak niet kan worden veranderd, geeft de gemeentesite aan dat inspraak mogelijk is op de omgevingsvergunning. Desondanks zullen naar verwachting de eerste koophuizen rond het nieuwe blok binnenkort de verkoop in gaan.

Tot overmaat van ramp is de politiepost opgeheven sinds januari 2016, een ongelukkige timing naar nu blijkt. Van andere nieuwbouwwijken, zoals de Bijlmer indertijd, is bekend dat de gemeente een wijk kan maken of breken. Evenals de Bijlmer, zal ook IJburg met dit socialistische afbraakbeleid op korte termijn worden gesloopt, te beginnen met de tijdelijke behuizing van statushouders.

Geef een reactie