#Werkenwerkt werkt niet in Amsterdam-IJburg

Joris Ivensplein, IJburg

In IJburg gaat men er prat op dat de criminele jongeren, van veelal Marokkaanse afkomst, van de straat worden gehouden dankzij hun inzet in ondernemingen in IJburg. Het project heet IJburgse aanpak #Werkenwerkt, Het zou deze criminele jongeren op het rechte pad brengen.

Nieuwsgierig geworden, informeer ik bij een ondernemer in het Winkelcentrum IJburg of hij al voor dit project benaderd is. Immers, het project ontving onlangs een prijs van het ministerie en van (nepmedium) IJburgTV. De prijs was weliswaar een gedeelde prijs, maar initiatiefnemer van de IJburgse aanpak #werkenwerkt, IJburger Safoan Mokthari, nam deze telkens in ontvangst en pronkte er veelvuldig mee op sociale media. Bovendien maakt het project wegens ‘groot succes’ aanspraak op subsidie van de gemeente Amsterdam. Op de website www.halloijburg.nl door ambtenaren aangeprezen als zeer geslaagd.

 

De bewuste ondernemer weet te vertellen dat hij noch andere ondernemers van het winkelcentrum voor het project IJburgse aanpak #Werkenwerkt zijn benaderd en geen van deze jongeren in het winkelcentrum werkzaam zijn. Behalve dan die van de biologische supermarket aan het Joris Ivensplein. ‘Ja, alleen zij’, zegt de ondernemer. ‘Vanwege die Marokkaanse hangjongeren daar, begrijp je?’ Hij kijkt meewarig: ‘Maar ik begin er niet aan … Het gekke is, die ondernemer zou net met het project beginnen en er wordt bij de winkel ingebroken. Op camera zei ze dat ze niet hoopte dat het ‘haar jongeren’ waren geweest. Nou dat hoeft nog niet eens, want je weet niet of het vrienden van ‘haar jongeren’ zijn geweest … Nee, ik weet niet of ze alsnog met het project aan de gang is gegaan. Maar zij is de enige.’

En hij vervolgt: ‘Er wordt in het winkelcentrum sowieso niet gehandhaafd … Niet door de straatcoaches en ook niet door de politie. Ik heb de jongeren hier groot zien worden, maar ze zijn allemaal de criminaliteit ingegaan. Ik zeg wel eens tegen de wijkagent dat hij beter ’s ochtends kan komen kijken, in plaats van in de middag. Dan zie je die jongeren met dikke pakken contant geld rondlopen. Maar er zijn wel drie agenten voor nodig om zo’n jongere aan te houden, zegt die agent dan. En de politie is met te weinig. En dan op heterdaad nog ook, hé.’

Nadat het gesprek is beëindigd en ik de winkel heb verlaten, is mijn conclusie dat het veelgeprezen project IJburgse aanpak #Werkenwerkt van Safoan Mokhtari, dat jongeren van de straat moet houden, en op het rechte pad moet brengen, niet werkt. Het is het zoveelste onsuccesvolle initiatief om de jeugdcriminaliteit in IJburg een halt toe te roepen. Het tegendeel lijkt eerder het geval.

 

Geef een reactie