Kerken verdwijnen, (radicale) moskee IJburg blijft

Bij lezing van het toekomstplan van ‘De Binnenwaai‘ doemt een beeld op van een pionierskerk die weinig tot geen bestaansrecht heeft. Niet verwonderlijk in de huidige, sterk geseculariseerde samenleving, waar kerk na kerk bij gebrek aan kerkgangers wordt afgebroken. Waarom zou dat in Vinex-wijk Amsterdam-IJburg anders zijn? Daarentegen verrijst in de Nederlandse dorpen en wijken moskee na moskee door een overvloed aan moskeegangers. Hoe groter, hoe beter. De islam zit in Nederland in de lift; het christendom is aan erosie onderhevig. Daarvan is de kerk op IJburg het levende voorbeeld.

In IJburg is het christendom weinig geliefd. De Amerikaanse opwekkingskerk The River Amsterdam verdween er tot vreugde van omwonenden. Hoe anders is de behandeling van de islam en zijn aanhang, die door bewoners worden omarmd.

Steeds als we langs ‘De Binnenwaai’ lopen is deze verder in verval geraakt. De Kerk op IJburg is gevestigd in een kleine ruimte in een kil en onpersoonlijk gebouw, een Solid, waar ook het Centrum voor Vrije Tijd (CVT) van de gemeente Amsterdam gevestigd is. Voor de smoezelige ramen ervan stonden tot voor kort grote bloembakken, met deerniswekkende plantjes, om de Marokkaanse hangjongeren te weren. Deze jongeren maken het de dominee en kerkgangers sinds jaar en dag vrijwel onmogelijk om de ruimte voor het houden van een dienst te betreden. Nu de dominee is weggepest, nadat de Marokkaanse jeugd een mortierbom bij zijn appartement had geplaatst, die op tijd werd ontdekt, en hem met de dood heeft bedreigd, zijn de bloembakken verwijderd. Ze liggen op hun zij te wachten tot ze worden weggehaald, wat de kerk een zo mogelijk nog troostelozer aanzien geeft. De potaarde ligt in grote witte zakken ernaast, als in lijkhoezen.

In het toekomstplan valt verder te lezen dat de hoge huur die de woningcorporatie de kerk in IJburg rekent nauwelijks te dragen is gezien het geringe aantal betalende leden. De hoge lasten zijn er debet aan dat de kerk zelfs overweegt de huur op te zeggen en in plaats daarvan enkele klasgebouwen in een leegstaande basisschool te huren om de kerkdienst daar te houden. Een nieuwe voorganger is nog niet gevonden.

In dezelfde Solid was tot voor kort ook de River Church Amsterdam gevestigd. Deze  verdween na enkele jaren van IJburg naar een goedkopere locatie als gevolg van de eveneens hoge huurlasten.

De (radicale) moskee daarentegen, aan de andere zijde van het Ed Pelsterpark dan waar de kerk op IJburg gevestigd is, huurt de gebedsruimte van een woningcorporatie tegen een aangepaste huur. De moskee wil graag uitbreiden omdat de gebedsruimte voor het aantal moskeegangers te klein is. In de zomer bidden de moslims om die reden op het trottoir, naast de gebedsruimte. Moskee Al Furqan ontvangt een voorkeursbehandeling van de woningcorporatie, op kosten van de gemeenschap, iets wat de kerken op het eiland moeten ontberen. De moskee zal de barre negorij van IJburg overleven, terwijl de kerken er verdwijnen.

Amsterdam, 29 april 2021

Geef een reactie