Haatpaleizen gaan hun ‘zalige’ gang

moskee

Als er iets onbegrijpelijk blijft, is dat met name in ‘kwetsbare wijken’ in Nederland haatpaleizen verrijzen, waar openlijk maar meestal heimelijk vijandigheid jegens onze westerse cultuur en beschaving wordt gepredikt, die ongestraft haat en verdoemenis kunnen blijven zaaien. Of het nou om gaat radicale moskeeën in Utrecht-Overvecht, Amsterdam-Slotervaart of Amsterdam-IJburg. En om die ontelbare andere moskeeën, in Almere, Eindhoven, Den Haag.  Met name onbegrijpelijk is dat deze haattenten ongestoord hun onzalige gang kunnen blijven gaan.

Onze joods-christelijk-humanistische beschaving is kennelijk niet langer iets om te koesteren, laat staan iets om trots op te zijn. We laten onze westerse beschaving een snelle dood sterven wanneer we toestaan dat individuen haar letterlijk en/of figuurlijk naar het leven staan.

De gang naar vernietiging van onze westerse beschaving is al ingezet, met de vele recente aanslagen in West-Europa door Islamitische Staat (IS). Nederland is tot nu toe een aanslag bespaard gebleven, maar het is slechts een kwestie van tijd of ook ons land is aan de beurt … Onderhuids is intussen een andere vernietiging gaande, in de talloze moskeeën in Nederland, waar haat jegens onze beschaving wordt gepreekt. De bewijzen hiervan zijn talrijk. Hoeveel bewijs moet je hebben om tot sluiting ervan over te gaan?

Uit recent wetenschappelijk onderzoek van hoogleraar sociologie en migratieonderzoeker, Ruud Koopmans, blijkt dat maar liefst 45 procent van de aanhangers van Mohammed, islamieten, de sharia (islamitische wetgeving) boven de westerse wet plaatsen. Bovendien is tien tot twintig procent hiervan bereid uit naam van de islam geweld te gebruiken. Met de grote aantallen islamitische gelukzoekers die ons land overspoelen, wordt dit probleem alleen maar pregnanter.

Wordt het niet hoog tijd om islamitische gebedshuizen en moskeeën waar haat jegens onze westerse beschaving wordt gepreekt voor eens en al te sluiten? We kunnen ons niet permitteren dat er in onze samenleving, wijken, buurten, een vijandbeeld jegens het westen wordt gecreëerd en verspreid, dat onze beschaving uiteindelijk zal vernietigen. Hoe eerder deze haatpaleizen worden gesloten hoe beter. Als we dit nalaten, uit tolerantie of welke andere nobele westerse waarde ook, werken we actief mee aan de vernietiging van onze joods-christelijke-humanistische beschaving. Hoe nobel is dat?

Geef een reactie